Trnem v oku jsou představitelům města hlavně prostitutky, které postávají nedaleko radnice. Podle jeho názoru není ze strany policie vůle tuto situaci řešit. „Důrazně nesouhlasím s tvrzením velitele policejního oddělení Jana Plíhala, že chybí právní norma, která by tuto situaci řešila.

Město má obecně závaznou vyhlášku o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při nabízení a poskytování sexuálních služeb,“ konstatoval starosta. Podle policejního velitele však muži zákona tuto problematiku nezanedbávají „Policie si vzhledem ke všem povinnostem, které má, nemůže dovolit celý den hlídkovat prostitutky,“ oponova.