Zakladatelem projektu je Roman Kohout z Karlových Varů, uznávaný specialista na kybernetické prostředí, předseda spolku you connected. Tento spolek se již rok věnuje vzdělávacím aktivitám zaměřeným na bezpečné chování v online prostředí pro širokou laickou i odbornou veřejnost.

„Spolek vznikl z důvodu absence vzdělávacích aktivit pro veřejnost na toto téma v Karlovarském kraji,“ řekl Roman Kohout.
„Webové stránky popisují rizika a kybernetické hrozby ve virtuálním prostředí. Jejich hlavním cílem je naučit děti a dospělé bezpečnému užívání internetu a dalších moderních technologií. Stránky poradí, co dělat v případě ohrožení a jak situaci řešit. Vše s cílem minimalizovat negativní následky neuváženého chování v online prostředí,“ uvedl Kohout.

Webové stránky jsou určeny především pro děti a mládež a pro jejich rodiče. Informace, jak ochránit děti na internetu, mohou využít též pedagogové, psychologové či specialisté z oblasti prevence a sociálněprávní ochrany dětí či odborníci z řad městské policie a Policie České republiky. „Vytvoření webu přišlo na 50 000 korun, tuto částku poskytlo město Karlovy Vary,“ sdělil mluvčí magistrátu Jan Kopál. Kohout pořádá po kraji besedy pro rodiče, kde se můžete osobně poradit a vyslechnout jeho rady. Na kurz se můžete přihlásit přímo v knihovně. Kurzy budou probíhat od začátku listopadu i v Sokolově.

„Nastala doba, kdy je třeba se o virtuální svět zajímat víc, a tím předejít všem možným rizikům. Doufám, že v tomto ohledu webové stránky Internetem bezpečně budou dobrou oporou,“ dodal Kohout.

Přednášky pro rodiče
Městská knihovna Ostrov 22.9. a 6.10.
Městská knihovna Chodov 25.9., 2.10. a 9.10.
Vždy od 17 h. do 19 h.
www.internetembecpecne.cz

Paterová