Smyslem Vánoc je oslava narození Božího Syna, Ježíše Krista. Bůh se stal člověkem proto, abychom mohli uzdravovat a zlepšovat vztahy k sobě, ke druhým i k Bohu. To je jistě celoživotní úkol, ale před Vánocemi a o Vánocích vystupuje zvlášť naléhavě, i přesto, že je zavalen všedními starostmi nákupů a úklidů.

Přeji Vám i sobě, abychom dokázali o Vánocích zažít to, že správný dar druhým je náš hezký vztah k nim a že hmotné dárky mají pouze úkol to viditelně vyjádřit. Kéž by se nám podařilo zažít krásné společenství rodiny a přátel a kéž bychom jasně zažili i to, že je tu Někdo “nad námi”, kdo nás má rád a řídí naše osudy dobrým směrem.

Moc Vám to přeji a modlím se za to. František Radkovský, biskup plzeňský.