Po mnohaleté službě v Plzni bude působit v druhém největším městě plzeňské diecéze a zároveň největším českém lázeňském městě. „Sešlo se víc věcí naráz, které mi vytvořily prostor udělat tento krok. Je potřeba říct, že přesun někam na faru jsem měl v plánu už dlouho. Do Plzně teď přichází nový generální vikář Jakub Holík, a to je dobrá příležitost k této změně,“ vysvětluje František Radkovský, který nově bydlí na faře u kostela Povýšení sv. Kříže v Rybářích. Inspiraci ke stěhování našel biskupv královéhradecké diecézi. Tam jsou totiž stejně, jakov té plzeňské, také dvě krajská města. „V Hradci Králové sídlí diecézní biskup Jan Vokál a v Pardubicích biskup Josef Kajnek. Stejný model jsem aplikoval i v naší diecézi. A biskup Tomáš souhlasil,“ uvádí nový karlovarský biskup. Dodává, že se obměnila i komunita kongregace Milosrdných sester Svatého kříže. „Sestra Monika z této kongregace mi už skoro třicet let pomáhá s chodem domácnosti a díky změnám v komunitě teď může působit také v Karlových Varech. Pomůže tu nejen mně, ale i P. Romualdovi Robovi, místnímu administrátorovi farnosti, který toho má také hodně,“ dodal biskup.