Asi 200 metrů za podjezdem železniční tratě totiž rozštípl blesk strom tak nešťastně, že ho část skončila na silnici. „Zbylé pahýly v koruně stromu hrozí navíc utržením, a tak musíme tuto komunikaci uzavřít až do chvíle, kdy senámpodaří větve odstranit,“ prohlásil nadpraporčík Jiří Markusek, velitel zásahu karlovarských hasičů. „A protože nemůžeme v panujícím počasí nasadit výškovou techniku, musíme počkat až do skončení bouřky,“ dodal hasič.