Součástí čištěných komunikací jsou i parkovací zálivy a chodníky. Na blokové čištění v jednotlivých lokalitách upozorňují přenosné dopravní značky omezující zastavení a stání vozidel. Vozidla bránící provádění blokových čištění budou odtažena na parkoviště odtahové služby na Západní ulici. Začátky denních blokových čištění jsou stanoveny na 8:00, začátky nočního mytí na 20:00. Plán blokového čištění města v roce 2016 vypracovala společnost AVE sběrné suroviny, která úklid provádí. Přesný rozpis blokového čištění je na webových stránkách města Karlovy Vary.