"Jen přípravy na tuto akci nám trvaly více než jeden rok. Jde o poslední panelový dům, který je stále v majetku města. Má dva vchody, v nichž se nachází 24 bytů a žije zde kolem šedesátky lidí," informoval starosta Bochova Miroslav Egert.

Celkové náklady na zateplení panelového domu se pohybují kolem sedmi milionů korun. 3,5 milionu přitom činí dotace od státního fondu životního prostředí. Součástí akce je nejen zateplení obvodových stěn, ale i zateplení střechy, výměna otvorových výplní a zateplení lodžií.

Byty v Obuvnické ulici tvoří jednu třetinu z celkového počtu bytů, které zůstávají v majetku města. Těch je podle starosty kolem 70 a nacházejí se v různých bytových domech. "Vedení města je plánuje zachovat v majetku Bochova, protože jsme si vědomi, jak je důležité si udržet alespoň nějakou kapacitu městského bytového fondu," uzavřel Egert.