"Po právní analýze jsme spor vyhodnotili jako bagatelní a tedy s ohledem na výši požadované částky je totiž naprosto jasné, že by další vedení sporu bylo pro skupinu Bohemia Energy časově, personálně i finančně ztrátové, a to v případě plného úspěchu,“ říká Mirek Deneš, mediální zástupce skupiny Bohemia Energy. „To, že jsme neprohráli soud potvrzuje i zpětvzetí žaloby ze strany našeho bývalého zákazníka. V této věci tedy žádný soud ani neproběhl,“ uvádí.

Podle serveru denik.cz Obvodní soud v Praze 1 vyhověl žalobě jednoho z bývalých klientů, který se domáhal zaplacení rozdílu mezi původními zálohami od Bohemia Energy a zálohami od nového dodavatele. Na základě žaloby jednoho bývalého klienta, zaslal Obvodní soud v Praze skupině Bohemia Energy elektronický platební rozkaz, ve kterém vyzval skupinu Bohemia Energy buď k zaplacení rozdílové částky, nebo podání odporu proti danému elektronickému platebnímu rozkazu.

Ilustrační foto
Ceny nemovitostí v Karlovarském kraji stále rostou

Po právní analýze případu se skupina Bohemia Energy rozhodla pro podání odporu včetně poskytnutí detailního odůvodnění. Bohemia Energy je zcela přesvědčena, že by důvody uvedené v žalobě bývalého klienta nemohly u soudu obstát, a proto také navrhla soudu, aby žalobu jako nedůvodnou zamítl. Obvodní soud v Praze 1 toto řízení svým usnesením zastavil.