Cenu Ď převzala i řada významných společností, ale také občané, například školačka Nina Rambová za podporu chovu hada v zoo a manželé Šislerovi za sedmnáct let nezištné pomoci umírajícím v hospici.

Cena Ď mívá výjimečnou atmosféru. Zaplněné hlediště Národního divadla zpravidla intenzivně souzní. To je dáno tím, že se v jednu chvíli na jedno místo sjedou z celé republiky pořadatelé hodnotných kulturních a charitativních projektů a ti, kteří je podporují mecenáši a dobrodinci. Do poslední chvíle nikdo neví, kdo bude oceněn celostátní Kolegium hlasuje těsně před ceremonií. Ač je program založen na obyčejném slově „děkuji", mívá díky oceněným a předávajícím ceny noblesu.

Bečovská botanická zahrada už byla letos na Valné hromadě Unie botanických zahrad České republiky v Brně jednomyslně přijata za jejího řádného člena. Smyslem činnosti Unie botanických zahrad je napomáhat uplatňování jejich poslání a celkovému rozvoji a vzájemné spolupráci a koordinaci.

Pro botanickou zahradu je to významný historický zlom, především co se týče návaznosti na dílo zámeckého zahradníka Jana Koditka, který tento komplex navrhl a vybudoval na počátku 20. století za výrazné podpory vévody Beaufort-Spontin a hraběte Silva Taroucy. Bečovská botanická zahrada o rozloze 9 hektarů je původně jedna z nejvýznamnějších historických sbírkových zahrad v Čechách. Nezisková organizace ZO ČSOP Berkut od roku 2005 zabránila úplné devastaci této významné zahradní a krajinářské památky.

„Za necelých 10 let bylo vykonáno obrovské množství práce, vynaloženo mnoho financí a zrealizována spousta dalších obnovných a záchranných počinů. V této velikosti je to jediná botanická zahrada v České republice, která je plně financována ze zdrojů neziskové organizace," uvedl Šindelář.

Ostatní takto velké zahrady patří pod města, kraje, státní výzkumné ústavy či univerzity. O to je zajištění jejího fungování náročnější a komplikovanější. Bečovská botanická zahrada nemá ani žádného velkého sponzora.

Botanická zahrada nabízí letos návštěvníkům novinky. Jsou to třeba výukové programy pro mateřské školky a první ročníky základních škol, se zaměřením na přírodopis a výtvarnou tvorbu. Dále je to první česká bioferrata, kterou si mohou vyzkoušet jak znalí horolezci, tak i rekreační sportovci a děti. „Jedno je však jisté, bez stálých i nových návštěvníků a podporovatelů botanické zahrady by zahrada neměla smysl," dodal Šindelář.