Přednáška, která se koná v sobotu 28. dubna od 17 hodin právě v botanické zahradě, představí například Franze Jossta, zámeckého zahradníka v Děčíně a vynikajícího pěstitele exotických rostlin. „Dále dva zahradníky u Jossta vyučené. A to Rudolfa Wachu, zámeckého zahradníka v Hluboké nad Vltavou, a Benedikta Roezla, zahradníka a botanického cestovatele, který za sběrem rostlin putoval dvacet let po mnoha místech amerického kontinentu.

Dalším významným představeným zahradníkem bude Josef Fiala, zahradník zahrady České společnosti pro zvelebování zahradnictví v Praze, a někteří z dalších významných pražských zahradníků,“ uvedl Jiří Šindelář, správce Bečovské botanické zahrady.

Podle Šindeláře patřili čeští zahradníci v 19. a 20. století mezi nejvýznamnější osobnosti v tomto oboru. „Byli mezi nimi tvůrci významných českých a moravských zahrad, ale s jejich jmény je možné se setkat i v souvislosti s významnými evropskými zahradami. Nebyli to vždy ti, co zahradu navrhli. Vždy ji však realizovali.

Přednáška představí některé z nich, a to pohledem na pracovní život a růst. Pokusí se představit je v širších, především profesních souvislostech, například i ve spojení s historií vídeňské a pražské zahradnické společnosti. V zahradní kultuře přineslo 19. století mnoho nového, ať se jednalo o pěstované druhy rostlin, postupy jejich pěstění, nové technologie, nebo architektonická řešení. Nositeli a šiřiteli mnoha novinek byli tehdejší zahradníci. Jejich osudy jsou však dnes neprávem zapomenuty a opomíjeny,“ poznamenal Šindelář.

Poslední část přednášky je věnována zakladateli Bečovské botanické zahrady Janu Koditkovi. Dozvíte se zajímavosti o jeho profesním i soukromém životě, předcích a také souvislostech, které jej přivedly do Bečova.