Vodní dílo Březová bylo postaveno v sevřeném údolí řeky Teplá pro ochranu města Karlovy Vary před povodněmi. Projektové práce započaly v roce 1911, po dobu první světové války však byly přerušeny. Dokončeny byly až v roce 1924 Zemským úřadem Praha. Jako nejvýhodnější řešení byla přijata varianta s vybudováním přehrady v dnešním profilu nad obcí Březová a se zkapacitněním koryta toku Teplé přes centrum města Karlovy Vary. Stavbu vodního díla Březová provádělo v letech 1931 až 1934 konsorcium firem Lanna Praha a Pittel–Brausewetter Vídeň. Investorem byl zejména československý stát s přispěním města Karlovy Vary. Stavba byla dokončena v roce 1934, kolaudace proběhla po ověřovacím provozu v roce 1937.