Vedení novorolské radnice pro nový rok počítá s investicemi v řádech milionů. Investiční plán se bude projednávat 5. února na zastupitelstvu města.

„V plánech pro tento rok figuruje zavedení kamerového systému, přesunutí domu dětí a mládeže společně s knihovnou do lepších prostor a především předání bývalého výchovného domu vhodnému nájemci," řekla Jitka Pokorná, starostka Nové Role.

Vedení města má radost především z necelého jednoho milionu, který se povedlo ušetřit ve vnitřní správě města.

„Povedlo se nám to především díky zmenšení mzdových nákladů a šetření s energií. I díky těmto krokům je vidět, že chceme začít šetřit především u sebe," sdělila Pokorná tu v vzápětí doplnil tajemník Vladimír Dicá. „I tímto krokem se nám opět povedlo docílit vyrovnaného rozpočtu."

Podle starostky stálo v minulém roce nejvíce sil dojednání odprodeje bývalého výchovného ústavu pro dívky. „Byla to neskutečně náročná jednání, se kterými nám pomohl i poslanec Jan Bureš." Mezi hlavní priority, kterými se bude radnice zabývat, bude přestěhování domu dětí a mládeže a knihovny. „Tato budova v současnosti nesplňuje hygienické normy, mým cílem bude přestěhovat tyto dvě organizace do multifunkční budovy uprostřed města. A zde dále dobudovat nízkoprahové klubovny," konstatovala Pokorná.

A přichází i s prvním nápadem, jak využít bývalou budovu. „Mohl by zde být stacionář, který by s blízkým nově vznikajícím domem pro důchodce vytvořil kompletní péči pro seniory," uvedla Pokorná.

Tímto krokem by chtěla novorolská radnice více propojit soužití mezi mladšími a staršími obyvateli města. K tomu přispěje především přilehlé zrekonstruované dětské hřiště, které bude v tomto roce dobudováno.