„A zdaleka to nebude pouze o tom, zda teplárnu dále pronajímat, nebo ji provozovat pod hlavičkou města Karlovy Vary,“ vysvětluje náměstek karlovarské primátorky Tomáš Trtek. Město se totiž rozhodlo oslovit pět specializovaných subjektů s požadavkem na zpracování koncepce vytápění domácností do budoucna. Jedním z oslovených subjektů má být i katedra Českého vysokého učení technického. V dokumentu mají být zapracovány všechny reálné scénáře, které mohou v následujících letech nastat.

„Prioritně je to o způsobu vytápění. Chceme, aby tam bylo zohledněno hrozící takzvané vyuhlení Sokolovské uhelné, problémy s emisními povolenkami a další věci. Chceme, aby tam byl rozpracován systém vytápění za pět, deset, patnáct a třeba i více let,“ pokračuje dále náměstek primátorky. Dodává, že zmiňované vyuhlení je zatím odhadováno na období let 2030 až 2035. Zpracovatel koncepce tedy bude muset hledat další alternativy vytápění a vůbec celého provozu teplárny.

„Předpokládáme, že do konce září vybereme z pěti oslovených subjektů jeden, který bude koncepci zpracovávat. Termín na odevzdání výsledku bude někdy do konce ledna příštího roku,“ dodal Trtek, který zopakoval, že otázky provozu Karlovarské teplárenské po roce 2022 nejsou v současné době na pořadu jednání vedení města, a proto nedokáže říci, zda se bude společnost dále pronajímat, nebo zůstane ve správě města.