„Nejprve jsme hledali možnosti využití této budovy, které jsme nenašli. Nabízelo se například přestěhování umělecké školy, ale prostory pro tuto činnost, stejně jako pro další zamýšlené, nejsou vyhovující,“ vysvětluje starosta města Jan Bureš. Druhá varianta, kterou radní zvažovali, byla přestavba objektu na byty, neboť poptávka po bydlení v Ostrově je vcelku vysoká. To je ale v případě této budovy ekologicky i ekonomicky nevýhodné.

Prvním důvodem je fakt, že opláštění objektu obsahuje azbestové prvky, což je pro bydlení nebezpečné. „I přesto jsme si nechali spočítat, na kolik by nás přestavba vyšla, a dostali jsme se k částce přesahující dva miliony korun za jednu bytovou jednotku, což je příliš drahé,“ doplňuje starosta s tím, že radní mají vyhlédnuté jiné lokality, kde se budou stavět bytové domy.

Houbaři mohou nyní v lesích Karlovarského kraje najít třeba takového krásného klouzka sličného.
FOTO: Houby už začínají růst