Pramenitá voda v Bukové studánce nevyvěrá ze země, ale je teče pootočením vodovodního kohoutku. Sem voda teče z nedalekého jímaného pramene a měla by být pitná. V blízkém okolí na české straně hranic jsou další objekty sloužící jako vodárny. „Po železnorudském nádraží na Šumavě je tento malebný objekt druhou, a poslední, stavbou na česko-bavorské hranici, kterou prochází hraniční čára. Stavbička je jednou z několika zdrojnic vody pro město Cheb. Nedaleko ní stojí na české straně hranice další dvě podobné stavby - odkyselovací stanice a tlaková komora,“ uvádí Zdeněk Šmída, který vydal několik knih pojednávajících o historii i současnosti státních hranic.

Buková studánka na státních hranicích nedaleko Zelené hory na Chebsku. | Video: Antonín Hříbal

Buková studánka postavená na začátku dvacátého století je součástí Prameniště Bavory, odkud byl vodou zásobován Cheb. Kdysi u kapličky stával i dřevěný pavilon sloužící k odpočinku turistů. „Uvnitř stavby v prostoru odtokového kanálu je usazen hraniční znak 4/19-0/1 v podobě hřebové značky. Kupodivu tento ´neviditelný´ hraniční znak vymezuje historické trojmezí Chebska, Horních Frank a Horní Falce. S rozhraničením Horních Frank a Horní Falce zřejmě souvisí i vytesaná šipka na bavorské stěně objektu. Horní Franky a Horní Falc jsou v současnosti vládními obvody Bavorska. Buková studánka je z tohoto důvodu nazývána i jako trojmezní kaple,“ dále popisuje Zdeněk Šmída.

Východně něco přes jeden kilometr jsou další zajímavosti na státních hranicích. K vidění je zde smírčí kříž na české straně u hraničního znaku 6/13-1C. Na hlavě má nápis v podobě křížku a na zadní straně je značka ČS 40. Další zajímavostí je několik hraničních kamenů, znaků, usazených už v roce 1844.