V bývalém zaměstnání Dagmar Laubovou odmítli přijmout pro nadbytečnost a více se s ní prý nebavili. „Podávám trestní oznámení a budu se bránit soudní cestou,“ říká Laubová odhodlaně.

My jsme se jí zeptali:
Kde jste byla zaměstnaná předtím, než jste nastoupila do funkce náměstkyně na karlovarském magistrátu?
Od roku 1995 jsem učila v Základní umělecké škole Antonína Dvořáka v Karlových Varech. Od září 1998 jsem působila ve funkci zástupkyně ředitele. V říjnu roku 2006 jsem byla zvolena v komunálních volbách do zastupitelstva. V listopadu 2006 jsem nastoupila nejprve do funkce uvolněného člena zastupitelstva, posléze na post náměstkyně prolázeňství a kulturu. V říjnu 2010 jsem již kandidovala na nevolitelném místě, a to s důvěrou, že po práci ve veřejné funkci, jakmile mi vyprší mandát, nastoupím na své původní místo zástupkyně ředitele ZUŠ A. Dvořáka,z nějž jsem do veřejné funkce před čtyřmi lety odcházela.

Kdy jste do práce chtěla zpět nastoupit?
Na své původní místo jsem se chtěla vrátit včera, 15. listopadu. Ve čtvrtek 11. listopadu jsem plna optimismu šla na jednání s pověřenou zástupkyní ředitele Dagmar Svobodovou domluvit si třídu a další záležitosti.
Šokem pro mne bylo její naprosto skandální jednání, kdy mi nabídla výpověď pro nadbytečnost s odkazem, že žáci ke mně nechtějí chodit. Na můj dotaz, kteří to vlastně jsou, jen tupě mlčela a stále opakovala, že ke mně nikdo nechce chodit.
Jak si vůbec může dovolit předjímat situaci, která ještě nenastala, a tím mi a priori kazit renomé po léta dobrého pedagoga?

Co si o tom všem nyní myslíte?
Já se ptám, kam se poděli moji bývalí žáci, kteří ke mně chodili? Na to byli snad vzati učitelé, kteří by mi je měli teď předat. Jak je možné, že nechá na škole působit důchodce a učitele nekvalifikované a já plně kvalifikovaná dostávám výpověď? A pro nadbytečnost?! Slušný paradox.
Takto si v Karlových Varech váží kvalifikovaných učitelů, když máme v našem kraji největší nekvalifikovanost učitelů z celé republiky.

Co jste tedy čekala? Žádné problémy, vstřícnost, prostě hladký nástup zpět do zaměstnání?
Předpokládala bych, že když už se někdo nechá pověřit na funkci vedoucího pracovníka, bylo by vhodné, aby vládl elementárními znalostmi problematiky, slušností a asertivní komunikací s lidmi a měl samozřejmě základní povědomí o zákonech České republiky. Sama pověřená ředitelka nemá odpovídající vzdělání, ale pouze „vydržené“ svým věkem.

Jak probíhala vaše komunikace, když jste o místo přišla žádat?
Před samotným jednáním mi řekla, ať odevzdám svůj mobilní telefon, asi ze strachu z ufonů, a předám ho sekretářce Hrůzové. Tu mimo jiné jmenovala do funkce zástupkyně, přičemž ona nemá ani zbla pedagogického vzdělání. Posledním paradoxem je, že mé místo vlastně bryskně obsadila osobou, která může být, dle vyjádření krajského radního, důvodně podezřelá z porušování zákona.

Jak chcete postupovat dál? Jednat, nebo si budete hledat práci jinde?
Pochopitelně se budu bránit soudní cestou. A můj závěr? Tak takto dopadne člověk, který v dobré víře odešel pracovat do veřejné funkce a teď se nemá kam vrátit. Rozhodně se s tím nesmířím.

(iva)

Vyjádření Dagmar Svobodové, zástupkyně ředitele ZUŠ Antonína Dvořáka

Bývalá náměstkyně primátora Dagmar Laubová si stěžuje, že ji po ukončení práce na radnici nechcete přijmout zpět do práce. Můžete vysvětlit proč?

K tomuto problému bych se ráda vyjádřila. Její dosud platná pracovní smlouva (která byla k 15. listopadu 2010 pozastavena z důvodů její práce na magistrátu města) je na práci učitelky. K datu 15. listopadu 2010 jsem si byla vědoma, že paní Dagmar Laubovou musím zaměstnat jako učitelku na plný úvazek. Proto jsem oslovila klavírní oddělení ZUŠ a společně jsme tento úvazek pro paní Laubovou připravili.

Oznámili jsme rodičům žáků, že budou přestupovat k jinému učiteli a někteří žáci budou měnit svého korepetitora. Na základě tohoto oznámení mi předkládali rodiče svůj písemný nesouhlas s přestupem jejich syna (dcery). Naše škola je specifická tím, že rodiče platí školné a vybírají si svého pedagoga. S tím souvisí i práce korepetitora. Žáci z jiných hudebních oborů mají od září svá vystoupení nacvičena a není možné, aby v této době měnili korepetitora.

Dle mého zjištění nebyla v předchozích letech spolehlivým korepetitorem – doprovody nezvládala anebo se vůbec nedostavila. Přínosem pro školu je spolehlivý důchodce, který se svými žáky reprezentuje ZUŠ na interních i veřejných koncertech, nežli Dagmar Laubová, která pobírala plat i za dobu, kdy se do zaměstnání prokazatelně nedostavovala. Osoba Dagmar Laubové nebyla a není loajální vůči škole, protože veřejně pomlouvala práci našich žáků a jejich koncerty, a nemůže být proto přínosem pro školu do budoucna. Paní Laubová navíc do práce nenastoupila, protože jsme obdrželi doklad o její pracovní neschopnosti.

(jah)