„Jako každý rok poskytuje Finanční správa České republiky svou rozšířenou službu v podobě zasílání složenek k její úhradě. Ty budou mít všichni poplatníci, kteří nemají daň zaplacenu v předstihu, ve svých schránkách nejpozději do 24. května. Novinkou letošního roku je, že tato složenka je při poukázání prostřednictvím České pošty bez dalšího poplatku," uvedl Čestmír Kubera, ředitel Finančního úřadu pro Karlovarský kraj.

Výhoda se však nevztahuje na placení prostřednictvím poboček typu Pošta Partner.

Na daňové složence poplatníci naleznou informace o aktuálně stanovené dani a přeplatcích nebo nedoplatcích z předchozího období. O tyto částky je vhodné výši samotné úhrady upravit. Složenka uvádí také místo uložení daňového spisu, tedy územní pracoviště, u kterého lze dotčenou daňovou záležitost věcně řešit. Pro účely bezhotovostní úhrady složenka disponuje QR kódem, který umožňuje podat příkaz k úhradě bankovní aplikací z mobilního telefonu.

„Finanční úřad pro Karlovarský kraj spravuje daňové povinnosti z nemovitých věcí pro více jak 109 000 poplatníků a veškerý její výnos v ročním objemu kolem 350 milionů korun je příjmem obcí, v jejichž katastrech nemovitosti stojí," poznamenal Kubera.

Do doby rozeslání složenek úřad eviduje provedenou úhradu daně teprve u 8 000 poplatníků v částce přes 16 milionů korun.

Část poplatníků v počtu dosahujícím 1 200 letos poprvé využila možnost její úhrady inkasním způsobem ze strany finančního úřadu.

Ostatní zájemci tak mohou učinit pro příští rok podáním žádosti k SIPO do konce příštího ledna.

S podmínkami seznámí a se způsobem zavedení tohoto institutu placení daně z nemovitých věcí pomohou všechna územní pracoviště finančních úřadů.

Bližší informace k přiznávání a placení daní jsou k dispozici také na internetových stránkách www.financnisprava.cz.