Ne všem se ale jeho nová podoba líbí. Původní jediný centrální chodník totiž sice ještě slouží, ale už brzy ho nahradí dva nové postranní. Deník už o tom informoval před několika týdny a nápad se dvěma symetrickými stezkami vedoucími od nástupiště pro autobusy k Tržnici mnozí čtenáři kritizovali.

"Parčík před Tržnicí projde změnou, dřívější průchod kolmo ke vchodu do Tržnice způsoboval nebezpečné situace, přiváděl chodce do míst, kde se autobusy předjíždějí, objíždějí, stojí v zastávkách nebo z nich vyjíždějí. Pro bezpečnost chodců bylo toto uspořádání silně nevyhovující, a proto byly vybudovány přístupové cesty nové, které vedou od vchodu do Tržnice šikmo směrem ke koncům nástupiště, kde budou bezpečná místa pro přecházení," vysvětlil mluvčí radnice Jan Kopál.

Zemědělci chtějí vyjádřit svůj nesouhlas vládě, který se týká navrhovaných pravidel dotací pro začínající zemědělce a podporují se napříč republikou. Uspořádali jízdu traktorů. Ti u nás na Karlovarsku vyjeli na několika místech.
Zemědělec: Máme strach, že se kvůli novým sazbám zdraží nájmy půdy

Připomněl, že kvůli špatně zakresleným inženýrským sítím došlo ke skluzu v první etapě, která měla být hotová už 20. září. Město se společně se zhotovitelem, firmou Silnice Topolany, dohodlo, že místo druhé etapy, v rámci níž mělo dojít k opravě autobusových přístřešků, se přejde ke třetí etapě. "Se druhou začneme, až nám to umožní klimatické podmínky, aby lidé nebyli při čekání na autobus vystaveni nepříznivému zimnímu počasí," uvedl mluvčí magistrátu s tím, že předpokládaný začátek prací je březen, dokončení pak květen. Současné přístřešky budou opraveny, o zásadní změnu nepůjde.

Podle mluvčího Kopála zhotovitel už dokončil také třetí etapu. "V rámci té první a třetí došlo k rekonstrukci ulice Varšavská a její napojení na Horovu a nábřeží Osvobození. Ještě zbývají drobné nedostatky, jako některá místa na chodnících, které se budou dodělávat, až to počasí umožní, ale silnice jsou hotové. Stejně i nástupiště ve Varšavské ulici," upřesnil Kopál.

Náklady na celou investici činí 30 milionů korun i s DPH. Vzhledem k tomu, že je začleněná do Integrovaného plánu rozvoje území, může na ni město čerpat dotaci až ve výši 90 procent z celkových nákladů