A nejinak je tomu i na Karlovarsku. Rozmnožování brouka pomáhá totiž suché počasí. Stromy bez dostatku vláhy se totiž kůrovci špatně brání. A protože se napadené smrky kácejí ve velkém, neustále klesá cena dřeva.

„Před třemi lety jsme byli na částkách 2800, 2500 korun za kubík dřeva. Už poloviční ceny, které byly před časem, byly nedostatečné. Nyní ale výkup klesl na hranici pod tisíc korun, a to už je opravdu hodně málo,“ říká ředitel Lázeňských lesův Karlových Varech Evžen Krejčí. Upozorňuje, že to není otázka peněz, ale hlavní je záchrana lesa. „Více budeme vědět v září,“ poznamenává Krejčí. Lesníci instalují proti kůrovci lapače, buď jsou na přírodní bázi – klády nastříkané feromony, jejichž účinnost je asi jeden měsíc, nebo sítě napuštěné chemickou látkou, které vydrží půl roku. „Lapače nám určitě pomáhají. Ale rapidní zlepšení v situaci s kůrovcem vidím jen v počasí. Jde hlavně o zimu, která může zvednout hladinu podzemní vody,“ dodává Krejčí.

Lázeňské lesy si už musely vzít půjčku od města ve výši 10 milionů korun na dofinancování ztrát. Splatit ji mají do roku 2026.

Daleko lépe, co se týče ekonomické stránky kvůli škodám způsobeným kůrovcem, jsou na tom v Lesích České republiky. „Máme výhodu v tom, že jsme celorepubliková firma se státním podílem. Zatím tedy finance dokážeme zvládnout. Alei my pochopitelně pociťujeme, že ceny za výkup dřeva hluboce klesají,“ uzavírá Jiří Vojtěch z Lesů ČR.