Tuto cenu předložila jako nejnižší nabídku ve výběrovém řízení, které na rekonstrukci této národní kulturní památky organizoval kraj, jedna ze čtyř přihlášených firem. Nejvyšší nabídka činila podle hejtmanky Jany Mračkové Vildumetzové (ANO) 932 milionů.

Dramatické navýšení ceny krajským zastupitelům zdůvodnila velkým nárůstem rozsahu restaurátorských prací a také zvýšením cen ve stavebnictví. „Víme, že původní rozpočet na opravu lázní bychom vysoko překročili, proto jsem se obrátila na Ministerstvo financí se žádostí o zvýšení dotace od státu o 150 milionů. Písemný příslib těchto peněz už od ministerstva máme,“ uvedla hejtmanka. Stát už totiž na opravu lázní přispívá 250 miliony. Kraj měl původně uhradit 200 milionů a Karlovy Vary se zavázaly přispět částkou ve výši 100 milionů. Nyní by tak stát dotaci zvýšil na 400 milionů, kraj by musel uhradit 340 milionů a pouze Karlovy Vary by přispěly stejně. Podle hejtmanky ale navýšení ceny za opravu lázní rozpočtový vaz kraji nezlomí. Chybějících 140 milionů chce čerpat buď z Fondu budoucnosti, nebo z miliardového úvěru, který hejtmanství už čerpá. „Vysoutěžili jsme ho velmi výhodně a počítáme s jeho možným využitím na řadu investičních akcí kraje,“ uvedla Martina Jánská z finančního odboru. Krajští zastupitelé navýšení ceny na opravu Císařských lázní jednomyslně podpořili, i když například krajský zastupitel Jan Picka (ČSSD) chtěl vědět, co bude kraj dělat v případě, pokud stát dotaci na opravu lázní nezvýší. „Každého z nás cena překvapila, je to hodně, nebo málo?“ dotazoval se i zastupitel Jaroslav Borka (KSČM). Zastupitel Jan Horník (STAN) ale připomněl, že zvýšené náklady na opravu jsou kvalita a za tu se platí. Hejtmanka navíc zdůraznila, že pokud by kraj cenu nerespektoval a znovu vyhlásil zadávací řízení, pak by mohla být zakázka ještě dražší a kraj by také mohl přijít o dotaci od státu. „A také by nám památkáři mohli nařídit rozsáhlé záchranné zajišťovací práce, protože část budovy je skutečně v havarijním stavu,“ dodala. Kraj chce totiž začít s opravou lázní, která má trvat 42 měsíců, ještě v prosinci. Také podle krajského zastupitele Petra Kulhánka (KOA) je dobře, že příprava rekonstrukce Císařských lázní dospěla až k výběru zhotovitele a ke schválení finančního krytí. „Pozitivní je i to, že rozhodnutí zastupitelstva bylo téměř jednomyslné. Zůstává jen pachuť razantního prodražení revitalizace a ztráty cenných tří let. Jsem přesvědčen, že tendr z roku 2016, kde se kvalifikovalo sedm uchazečů, byl zcela v pořádku a přinesl by cenu odrážející tehdejší situaci na stavebním trhu, tedy střízlivým odhadem o 200 milionů nižší,“ uvedl Kulhánek.

Ilustrační foto.
Letní kino potřebuje větší investice, nájem se odkládá