Dokonalou akrobatickou show předvádí stavební úřad při posuzování stavby podnikatele v Bulharské ulici. Názory na jeho konání mění úředníci prakticky každý měsíc. Nejprve stavbu bazénu, který si Levo Divotyan buduje ve sklepení domu, zakážou, a dokonce nařídí její odstranění, a pak čekají, až ji dokončí a zažádá o dodatečné stavební povolení.

A jak vše magistrát nyní vysvětluje?

„Stavební úřad vedl řízení o odstranění nepovolené stavby, v jehož průběhu stavebník v souladu se stavebním zákonem požádal o dodatečné povolení stavby. Stavební úřad v tu chvíli dle stavebního zákona přerušil řízení o odstranění nepovolené stavby a zahájil řízení o dodatečném povolení stavby,“ tlumočil stanovisko stavebního úřadu Jan Kopál, mluvčí radnice.

Nájemníci domu v Bulharské ulici jsou ale s postupem tohoto úřadu velmi nespokojeni. Už v roce 2009 podali na Krajský úřad Karlovarského kraje podnět k uplatnění opatření proti nečinnosti Úřadu územního plánování a stavebního úřadu karlovarského magistrátu. „Rozhodnutím z 18. prosince 2006 rozhodl stavební úřad o přestupku, kterého se dopustil stavebník Levo Divotyan tím, že prováděl stavební úpravy bez stavebního povolení, a udělil mu pokutu 10 tisíc korun. Ve výpisu z katastru nemovitostí z dubna 2009 je u podílu Leva Divotyana uveden exekuční příkaz k prodeji nemovitosti na základě usnesení soudu o nařízení exekuce. Do vyřešení vztahů v domě odmítl stavební úřad v řízení pokračovat,“ stojí mimo jiné v obsáhlém spise krajského úřadu. „Je třeba zdůraznit, že stavební úřad nevede řízení o dodatečném povolení stavby, ale vede řízení o odstranění stavby. Všechny činnosti Leva Divotyana spojené se stavebními úpravami sklepních či jiných prostor byly povoleny v rozporu se stavebním zákonem a musí být předmětem řízení o odstranění stavby,“ konstatoval stavební odbor Krajského úřadu Karlovarského kraje. Ten dospěl k závěru, že stavební úřad musí učinit opatření ke zjednání nápravy.
Karlovarský stavební úřad se k věci vyjádřil 28. července 2010. „Stavebník Levo Divotyan požádal o dodatečné povolení stavby, které bylo přerušeno a následně zastaveno dne 29. března. Jelikož stavebník nepožádal o dodatečné povolení stavby, zahájí stavební úřad řízení o odstranění nepovolené stavby s vlastníkem a nařídí její odstranění.“

Už na 14. září ale svolává úřednice stavebního úřadu Hana Egermaierová řízení o dodatečném povolení stavby. Kromě ní a Michala Vence, oba ze stavebního úřadu magistrátu, kteří místní šetření prováděli, byl přítomen Karel Drahokoupil, projektant Divotyanova bazénu a jeho zástupce, a člen hasičského záchranného sboru. Zástupce ostatních spoluvlastníků domu, vybaven jejich plnou mocí, byl ze schůzky vykázán. „Vy jste pro mne nikdo,“ sdělil mu Divotyan a zavřel dveře. Úřednice Egermaierová s ním souhlasila. Plnou moc vůbec vidět nechtěla s tím, že nájemníci si měli vybrat zástupce ze svých řad. Závěr? Pouze hasiči vyjádřili se stavbou nesouhlas. „Stavební úřad obdržel řadu námitek ostatních účastníků, které musí zohlednit a vydat na základě všech zjištěných skutečností rozhodnutí,“ uzavřel mluvčí Kopál.