Spousty rozházených prázdných kelímků a odpadků. Taková bývá někdy vizitka tuzemských hudebních festivalů. Změnit se to snaží projekt Čistý festival společnosti EKO-KOM. Ten funguje na řadě hudebních akcí a nemine ani festival Povaleč, který včera začal ve Valči na Karlovarsku.

„Myšlenka třídění odpadů na českých festivalech a akcích pod širým nebem vznikla v české autorizované obalové společnosti EKO-KOM v roce 2007. EKO-KOM má v České republice na starosti zajištění třídění, druhotné zpracování odpadu, současně zajišťuje barevné kontejnery do měst a obcí a celou řadu dalších úkolů, které mají základní cíl. Co nejvíce odpadu se musí vytřídit a recyklovat. Tento cíl také provázel v průběhu pěti let vývoj projektu a certifikace ČISTÝ FESTIVAL," říkají zástupci EKO-KOMU.

Podle nich díky projektu je zajištěno třídění odpadu a jeho druhotné zpracování na více než dvou desítkách českých hudebních festivalů a akcích. Čistý festival motivuje návštěvníky a pořadatele k tomu, aby odpad třídili a udržovali areály akcí čisté.

Na festivalech je umístěn stánek. „Na stánku Čistého festivalu zelený bod mohou lidé třídit za odměny. Za každých 10 plastů (kelímky, pet láhve, sáčky apod.) nebo 20 neznečištěných papírů (minimální rozměr 15x20 cm) získají 1 bod, který mohou vyměnit za dárek. Body si mohou také střádat a na konci festivalu vyměnit za hodnotnější odměny! Přímo za 30 plastů nebo 60 papírů získá člověk speciální kupon, který vyměníš za pivo! Seznámí-li se s expozicí o třídění odpadu ve stánku zelený bod, mohou při každé návštěvě s tříděnými plasty a papíry získat 1 bod navíc. Stačí přinést alespoň 10 plastů nebo 20 papírů k tomu, aby bsluha dala vytáhnout kartu s otázkou z expozice. Odpoví-li správně, získá 1 bod navíc. Na pivo nelze střádat 1 bodové žetony," doplňují organizátoři.

Na vybraných akcích a festivalech najdou lidé kromě stánku zelený bod také speciální barevné koše na plasty a papír. Ty pravidelně vynáší úklidová četa, odpad z nich je dotříděn a posléze odvezen v barevných kontejnerech k druhotnému zpracování a recyklaci. Do těchto nádob a na stánek zelený bod mají lidé odkládat jen prázdné kelímky a PET láhve, čisté plastové nádobí, neznečištěné sáčky a igelitové tašky, polystyrenové kelímky a nádobí. Všechny tyto věci lze dále recyklovat. Papír, který budeš třídit, by měl být čistý a neznečištěný od jídla. Může se třídit reklamní letáky, noviny, rozhodně ale netřídit papírové tácky znečištěné mastnotou, kečupem nebo hořčicí. Ty již dále recyklovat nelze.
Odpad vytříděný návštěvníky na stánku zelený bod a v barevných koších označených vlajkami putuje v barevně odlišených pytlích do speciálních kontejnerů. Ty z areálů akcí putují přímo na dotřídění a k druhotnému zpracování.

Takto bylo jen v roce 2011 vytříděno více než 55 tun plastů, skla a papíru. Z třídících linek je dotříděný odpad dopraven již přímo ke zpracovatelům. Z plastových kelímků se nejčastěji vyrábějí zatravňovací dlaždice, lavičky nebo protihlukové stěny. Papír je recyklován především na nové papírové obaly. Vytříděné sklo se používá k výrobě nových skleněných výrobků nebo i jako příměs do stavebních materiálů.