A co teprve, jak to funguje v opravdovém rádiu? Český rozhlas Karlovy Vary pořádá v sobotu 14. září pro všechny zájemce v Zítkově ulici Den otevřených dveří. „Historie Českého rozhlasu Karlovy Vary se začala psát už v roce 1954, kdy zde bylo zřízeno detašované pracoviště plzeňského rozhlasu. Program zajišťoval jeden redaktor, který denně vyťukával zprávy na psacím stroji. Vložil je do obálky a podal na poště,“ vypráví Eva Jandáková, specialista komunikace Českého rozhlasu Karlovy Vary, který vloni 1. listopadu slavnostně zahájil samostatné vysílání nové regionální stanice.

Od této chvíle připravuje programové bloky včetně pravidelného zpravodajství, soutěží i rozhovorů se zajímavými lidmi. „Program začíná v 10 hodin a kromě prohlídky samotné budovy včetně vysílacích studií je mimo jiné připraven koncert skupiny Bad boys, ochutnávka regionálních potravin, autogramiáda našich moderátorů i akrobatického letce a karlovarského rodáka Petra Kopfsteina. Dětem bude k dispozici skákací hrad a zapojit se mohou do tvořivé dílny Galerie WC Supermarket,“ zve na akci karlovarského rozhlasu vedoucí programu Radim Jehlík.