Český skauting letos slaví již sto let od svého založení. Skauti ze středisek po celé republice se připojili k oslavám a výjimkou nebyl ani oddíl vodních skautů Alnitak z přístavu Orion, mající svoji klubovnu v Tašovicích. Michal Rendl, ve skautském světě známý pod přezdívkou Bobr, nám svůj oddíl krátce představil.

„V oddíle se učíme nejen uzle a rozdělávání ohně. Především se snažíme mimo jiné vychovát děti k přátelství, vzájemné toleranci, vztahu k přírodě a k její ochraně. Naše činnost je všestranně zaměřená, proto v oddíle vynikne opravdu každý. Každý jedinec přinese do oddílu něco jiného a tím se podílí na jeho spoluutváření."
Děti jsou rozděleny do věkových kategorií, a to vlčat a žabiček (do 10 let věku) a poté skautů a skautek (od jedenácti let).

Schůzky se konají každý týden od září a během roku děti navštěvují mnoho různých akcí, od výletů za turistickými památkami, přes výpravy do přírody až po sjíždění řek. Sezona pak vrcholí letním táborem, kterým skautský rok končí.

Skauting u nás byl založen roku 1912 Antonínem Benjaminem Svojsíkem, který se inspiroval Robertem Baden-Powellem, jenž v roce 1907 stvořil skauting jako takový. Skaut byl od té doby u nás několikrát zakázán, nejprve nacisty a poté komunisty. Dnes jsou čeští skauti součástí celosvětového hnutí, majícího již několik milionů členů na všech světadílech naší planety.

Jan Kozák