Ve srovnání s minulým měsícem je to snížení o 217 uchazečů o zaměstnání. Zároveň se jedná o snížení počtu uchazečů o 783 vzhledem k 30. červnu loňského roku, kdy bylo v Karlovarském kraji evidováno celkem 17 381 uchazečů o zaměstnání.

„K letošnímu 30. červnu bylo evidováno celkem 16 148 dosažitelných uchazečů, což je o 183 méně než v předchozím měsíci. V tomto období bylo v Karlovarském kraji nově zaevidováno 965 osob. Je to o 285 nově evidovaných uchazečů méně než v předchozím měsíci a o 611 méně než v červnu 2011," uvedla Veronika Rohošková, vedoucí referátu trhu práce karlovarského Úřadu práce.

Na jedno volné pracovní místo v Karlovarském kraji v současné době připadá přibližně dvanáct uchazečů a k letošnímu 30. červnu bylo zaměstnavateli nahlášeno 1 403 volných pracovních míst. „Nejčastěji hlášená místa jsou číšník nebo servírka, kuchař, masér prodavač, obchodní zástupce, recepční, fyzioterapeut, zdravotní sestra a lékař," doplnila Rohošková.

Tato statistika se ovšem může změnit, až se o práci začnou hlásit mladí lidé, kteří dokončili školu.

„Počet uchazečů o zaměstnání z řad absolventů a mladistvých činil ke konci června celkem 700. Je to o 48 míst méně než v předchozím měsíci a o 329 míst více než v červnu roku 2011," vysvětlila vedoucí referátu trhu práce.

Z evidence uchazečů o zaměstnání bylo v Karlovarském kraji v měsíci červnu vyřazeno celkem 1 182 uchazečů.

Deset procent nezaměstnaných

Na konci letošního června dosahovala míra nezaměstnanosti v Karlovarském kraji 9,6 procent. „Oproti předchozímu měsíci došlo ke snížení její hodnoty o 0,1 procent bodu," uvedla Rohošková. Nejvíce lidí bez práce je v okrese Sokolov, a to 12,2 procent. Nejméně je jich v Chebu. Právě Chebsko dlouhodobě vykazuje nejnižší míru nezaměstnanosti. K letošnímu 30. červnu to bylo 7,5 procent. V okrese Karlovy Vary bylo k témuž období bez práce 9,4 procent lidí.