Moc šancí jak to zvrátit, místní obyvatelé přitom nemají. Jediné, v co nyní mohou věřit, je fakt, že by těžařská firma KMK Granit, která tu chce lom otevřít, nesplnila do března roku 2027 dlouhý seznam podmínek.

Ty jí byly uloženy letos v březnu v rámci zjišťovacího řízení, které v této věci vede Krajský úřad Karlovarského kraje. Z nich mimo jiné vyplývá, že KMK Granit musí zpracovat dokumentaci EIA.

„Ten proces se zastavit nedá, může se jen asi zpomalit. Je tu celá řada připomínek, které bere krajský úřad v potaz. Dal těžařské firmě tříroční lhůtu na jejich vypořádání, během této doby musí KMG Granit také doplnit dokumentaci. Otázkou je, zda to všechno firma do daného termínu zvládne,“ povzdychla si starostka Stanovic Alice Kondelčíková.

Ta například ve vyjádření obce ve zjišťovacím řízení upozornila, že okraj kamenolomu je plánovaný je 700 metrů od obydlené části Hlinek. „Lom má mít rozlohu 23 hektarů a bude mít podle našeho názoru zásadní dopad na životní prostředí, zhorší se kvůli němu i kvalita života lidí, kteří zde bydlí. Navíc jde o zásah do významného krajinného prvku CHKO.

Se zahájením těžby zde KMK Granit počítala už za dva roky. Nejhorší variantou pro místní je, že by lom byl v provozu včetně následné rekultivace dlouhých 43 let, tedy až do roku 2077.

Krajský úřad v seznamu všech podmínek nařídil samozřejmě firmě zjistit dopady na životní prostředí v důsledku těžby i dopady s nárůstem dopravy. Podstatnou součástí je také zjistit, jaký bude mít záměr vliv nejen na Přírodní památku Čedičové varhany u Hlinek a na vrch Hůrka, ale také na významnou Krajinnou památkovou zónu „Bečovsko“, kam proudí davy turistů za relikviářem svatého Maura.

„Náš záměr závěrem zjišťovacího řízení vydané krajským úřadem rozhodně nekončí. Rozhodně i nadále máme zájem zde lom otevřít. Naplnění podmínek pro nás v současnosti zpracovává externí firma,“ reagoval ředitel těžařské firmy z Krásna Pavel Tatýrek. „Lidstvo se bez surovin, které jsou v zemi, zkrátka neobejde. Kvalita i zásoba kameniva v našem regionu klesají. Navíc ho budeme potřebovat pro stavbu dálnice. Nebo se máme smířit s tím, že se k nám bude muset materiál vozit z jiných koutů republiky a bude se s ním putovat desítky kilometrů? Nikdo tady přece nechce likvidovat přírodu, ale podívejte se, jak to chodí v Alpách, kde jsou také kamenolomy a lidé to akceptují," uvedl před dvěma lety Tatýrek, který, jak sám říká, pochází ze Sokolova, kde celý život poslouchá za svými okny hluk, jenž vydávají pásové dopravníky.

Jak už bylo zmíněno, kamenolom se má dotknout i známých čedičových varhan u Hlinek. Stěna je vysoká asi dvacet metrů a patří k těm nejtypičtějším příkladům čedičového geologického jevu v České republice, u těch nejznámějších se natáčela pohádka Pyšná princezna, jde o Panskou skálu u Kamenického Šenova. Čedičové varhany u Hlinek se nacházejí v opuštěném lomu, který je asi jeden kilometr vzdálený od obce Hlinky. Kamenná stěna se tyčí při levé straně silnice směrem na Přílezy pod vrchem Hůrka ve Žlutické vrchovině. U Hlinek se už jednou kámen těžil, a to začátkem 19. století, těžba tam byla následně zastavena. Od roku 1997 je oblast v okolí čedičových varhan chráněným územím, kde žije například čáp černý.