Od Karlovarského kraje získá Český svaz chovatelů individuální dotaci 50 000 korun. Karlovarský kraj spolupracuje s Českým svazem chovatelů na základě uzavřené smlouvy od roku 2011. Každý rok jej podporuje 50 000 korun a nejinak je tomu i letos.

„Z dotace budou podpořeny volnočasové aktivity mladých chovatelů. Základní organizace, které v regionu pořádají výstavy drobného zvířectva, pak využijí finanční prostředky na zaplacení rozhodčích a pořízení čestných cen, na údržbu výstavních prostor a zařízení areálů. Okresní organizace z nich uhradí náklady spojené s mezikrajskou spoluprací a účastí na mezikrajské výstavě, kde budou reprezentovat Karlovarský kraj,“ uvedl radní kraje Karel Jakobec.

Český svaz chovatelů sdružuje chovatele králíků, drůbeže, holubů, zpěvných kanárů, exotického ptactva, drobných hlodavců, koček a kožešinových zvířat.

Zároveň se zaměřuje na rozvíjení jejich znalostí, vydává pro ně odborné časopisy, pořádá výstavy a soutěže, proškoluje posuzovatele zvířat a podílí se na výchově mladé chovatelské generace.