S velkým předstihem by si současní snoubenci měli nyní vybírat termín svatby. Po říjnových komunálních volbách je může oddat pouze starosta či místostarosta obce, v Karlových Varech primátor či jeho náměstci. Dnem voleb totiž současní zastupitelé pozbudou mandát k oddávání, a snoubenci si tak nemohou vybrat politika, před nímž by chtěli svůj manželský slib složit. „Vyplývá to ze zákona o obcích. Komunální volby se konají 10. a 11. října a pak nastává meziobdobí, které se dotkne i svateb. Do ustanovení nově zvoleného zastupitelstva snoubence nikdo jiný kromě starosty a jeho zástupce oddat nemůže," vysvětlil komplikace Jan Kopál, mluvčí karlovarského magistrátu. Nové zastupitelstvo se musí sejít do pětadvaceti dnů od konání voleb a teprve na tomto zasedání složí zvolení kandidáti zastupitelský slib. Karlovarský magistrát právě proto na říjen naplánoval rekonstrukci městské svatební síně. „Svateb čekáme méně, proto by to pro snoubence tak velká komplikace být neměla. V září se oprava obřadní síně bude připravovat a svatby se zde konat budou, v říjnu už ale interiér obsadí stavaři," doplnil mluvčí.

Na rekonstrukce obřadní síně vyčlenil magistrát téměř tři miliony včetně DPH. Její vybavení vzniklo před přibližně 20 lety a od té doby nebyla nijak modernizována ani zásadně opravována.

„Některé prvky mobiliáře i přes svoji nespornou původní kvalitu funkčně zaostávají za současnými potřebami, prostor i přes svoji nadčasovost a životnost vyžaduje investici, která v sobě zahrnuje nejen výměnu části mobiliáře, repasi některých tam umístěných prvků, ale i estetizaci současného užívaného prostoru," vysvětlil důvod opravy mluvčí Kopál.

Odbor majetku města už zadal v rámci zásad zpracování nového architektonického záměru architektu Hájkovi, který se podílel i na dřívější zakázce související s tímto prostorem.

„Ze zpracovaného návrhu a zadávací dokumentace je zřejmé, že prostor by měl být modernizován za užití kvalitních prvků mobiliáře, s doplněním výtvarných děl původního autora Jana Samce," doplnil mluvčí. S ohledem na potřeby města, protože prostor bude sloužit k jeho reprezentaci, navrhuje jak zpracovatel dokumentace architekt Hájek, tak i odbor vnitřních věcí, aby prvořadým kritériem bylo splnění dodávek výtvarných a architektonických nároků na zakázku.

Zpracovatel dokumentace s ohledem na tyto nároky oslovil pět odborných firem, u nichž je známa kvalita dodávek díla, aby předložily rozpočet k této zakázce.

„Vzhledem k tomu, že realizace zakázky přímo v interiéru je vázána pouze na měsíc říjen, je předpokládaný termín realizace nastaven tak, aby nedošlo k prodlevě se samotnou zakázkou. Předpokládaná doba opravy obřadní síně je od 1. září do 31. října.

V průběhu září budou řešeny externě záležitosti zakázky v dodávce mobiliáře a v průběhu měsíce října pak budou prováděny stavební zásahy do interiéru," doplnil mluvčí karlovarského magistrátu.

Pokud se ale snoubenci budou chtít vzít i v době, kdy svatební síň bude v Karlových Varech mimo provoz, mohou volit z dalších lokalit. Oblíbené jsou svatby na bečovském hradě, na zahradách, vyhlídkách či na louce v přírodě. I zde však platí, že oddávajícího si v tuto dobu nevyberou a domluvit se musí pouze s politiky, kteří k tomu mají mandát.

Což je stále lepší než předloni, kdy někteří svatby absolvovali za prohibice.