Mikroregion Centrální Krušnohoří tvoří města a obce Boží Dar, Jáchymov, Loučná pod Klínovcem, Breitenbrunn a Kurort Oberwiesenthal. Mezi rozvojové směry mikroregionu patří rozvoj cestovního ruchu. Česká i německá města již spolu zrealizovaly řadu zajímavých projektů a další stále připravují. Na projekty získávají finanční prostředky z Evropské unie v rámci plánovacího období 2007 – 2013.

„Na celý tento program je určeno 207 milionů eur, které se rozdělují na projekty z Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje. Dosud bylo vyčerpáno zhruba 110 milionů eur. Nám se podařilo získat finanční prostředky například na požární a ostatní bezpečnost obyvatel Centrálního Krušnohoří,“ informoval Jan Horník, starosta Božího Daru.

„Se zástupci měst a obcí z Centrálního Krušnohoří se pravidelně setkáváme. Společné peníze nás nutí ke spolupráci, což je určitě dobře,“ dodal starosta.
V rámci Programu přeshraniční spolupráce Cíl 3/Ziel 3 byl jako první předložen projekt Přeshraniční dopravní propojení v oblasti Krušnohoří – první etapa.
„Jeho realizace byla všemi partnery zahájena v roce 2009 a termín dokončení je stanoven na listopad příštího roku,“uzavřel starosta Jan Horník. Město Boží Dar v rámci tohoto projektu například zrekonstruuje pozemní komunikace III. třídy.

Cílem projektu je dotvoření komplexní česko – německé sítě cyklostezek, turistických tras a lyžařských a běžeckých tratí v centrálním Krušnohoří na území zhruba 40 krát 20 kilometrů na české i saské straně.

Také je v plánu doplnění o nové turistické cíle a zejména propojení této sítě cyklstezkou z Jáchymova do Ostrova s cyklostezkou Ohře a tím i s trasami v Karlovarském kraji až do Bavorska. „Jáchymov se do této spolupráce úspěšně zapojil. Chtěli bychom dokončit připravovanou stezku do Ostrova, ale také například některé naučné stezky,“ uvedl místostarosta Petr Bohdálek. Do projektů se zapojuje také Ostrov. „Pro nás má tato spolupráce poměrně velký význam. Povedlo se nám už zrealizovat jeden velký projekt a další připravujeme. Pokud dostaneme finanční prostředky, tak bychom chtěli určitě zrealizovat Stříbrnou stezku, která vypráví o společné historii hornických měst,“ uvedla k projektům Alexandra Fürbachová, úřednice z ostrovské radnice. Centrální Krušnohoří připravuje projekty také na plánovací období 2014 – 2020.