Horečná jednání vede nyní Karlovarský a Ústecký kraj a zástupci Úřadu Regionální rady s představiteli ministerstva financí i auditory společnosti Deloitte Advisory. Krajští politici a úředníci se snaží zvrátit závěry auditorů, že chybně rozdělili přes polovinu přidělených dotací. Karlovarskému kraji tak reálně hrozí, že Evropská komise by mu nemusela proplatit přes 800 milionů korun a v Ústeckém kraji mohly být údajně neoprávněně vyplaceny stovky milionů. Oba kraje závěry auditu zpochybnily a tvrdí, že audit je neprofesionální.

Kvůli tomu už zástupci Úřadu Regionální rady a politiků obou krajů uplynulý pátek diskutovali o předběžných výsledcích auditu pětatřiceti projektů dotovaných z Regionálního operačního programu (ROP) Severozápad.

Jedná se o projekty Karlovarského a Ústeckého kraje, měst i obcí z území obou regionů. „Úřad Regionální rady a kraje rozporovaly návrhy závěrů auditu a vysvětlovaly svá stanoviska," uvedla Jana Pavlíková, krajská mluvčí.

Konečné znění auditorských zpráv by mělo být k dispozici pravděpodobně do 18. května. Ministerstvo financí zpracuje pro Evropskou komisi souhrnnou zprávu ze všech auditů a zašle komisařům i své připomínky.

Postih a sankce

„Evropská komise poté sama rozhodne, zda nějakou část sledovaných projektů přeaudituje. Její takzvaná auditní mise by se měla uskutečnit počátkem června letošního roku," sdělila vedoucí oddělení interního auditu Krajského úřadu Karlovarského kraje Martina Vránová. Certifikace projektů by ale zatím zůstala pozastavena.

O případných sankcích u auditovaných projektů bude rozhodovat pravděpodobně sama Evropská komise. „Ministerstvo financí jako auditní orgán v tuto chvíli neumí odhadnout výši finančního postihu ani období, kdy by mohly případné sankce na auditované osoby dopadnout," dodala Vránová.

Podle tvrzení vedení Karlovarského kraje Národní fond Ministerstva financí jako platební a certifikační orgán certifikoval vynaložené výdaje a kontroloval správnost souhrnných žádostí předkládaných řídícím orgánem ROP Severozápad.

Kritika? Proč?

„Část výdajů auditovaných projektů, které se týkají Karlovarského kraje a jím zřizovaných organizací, je v tuto chvíli certifikována a žádné výhrady k nim dosud Národní fond Ministerstva financí nevyjádřil. Uznatelnost nákladů jednotlivých projektů, které napadá ve svých zjištěních audit Deloitte Advisory, nezpochybnily ani kontroly a audity fungující v rámci Úřadu Regionální rady," odmítají pochybení krajští politici.

Vedení Karlovarského kraje proto zvažuje podání podnětu k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který by přezkoumal, zda zadavatelé veřejných zakázek v napadených projektech postupovali v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Rozhodnutí ÚOHS by mohla zohlednit Evropská komise. „Budeme také diskutovat o tom, zda by neměla z našeho pohledu neprofesionálně provedený audit přeauditovat jiná renomovaná společnost v této oblasti," dodal hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný (ČSSD).

Ten také vyzve na mimořádném zasedání krajského zastupitelstva, naplánované na konec května, zastupitele všech stran, aby se pokusili najít možnost, jak vývoj situace zvrátit.

Zájem všech

„Věřím, že jde o náš společný zájem, vždyť řada projektů, například rekonstrukce krajských silnic, byla připravována už v roce 2007," upřesnil hejtman.

Kraj tvrdí, že jde o zcela nestandardně provedený audit, jehož postupy se vymykají legislativě v oblasti finanční kontroly. Týká se pětatřiceti projektů na území Ústeckého a Karlovarského kraje. „Z toho je patnáct projektů z karlovarského regionu. Pět projektů bylo přímo krajských. Mimo jiné jde i o projekty měst, například o propagaci Ježíškovy cesty na Božím Daru, stavbu Centra technického vzdělávání v Ostrově, rekonstrukci haly zimního stadionu v Sokolově nebo revitalizaci zahrad mateřských škol v Chebu," uvedla krajská mluvčí.