Nový projekt, který obec připravila společně s německou stranou pomůže zpřístupnit jedno patro dolu Mauricius, který se tak stane unikátní turistickou atrakcí. Otevření šachty je jedním z prvních společných projektů nového krušnohorského sdružení Mountanregion, jehož členy jsou kromě Abertam, také Boží Dar, Horní Blatná a Jáchymov.

„Tato hornická památka je již na indikativním seznamu Unesco, takže víme, že se jedná o unikátní věc. V rámci projektu zde na podkladech staré těžní jámy vybudujeme i novou budovu s turistickým odbavením," uvedl starosta obce Zdeněk Lakatoš.

„Věřím, že nová atrakce bude mít lidem co nabídnout. V tomto starém cínovém dole se nám podařilo zprůchodnit zhruba půl kilometru štoly. V nově vzniklé budově bude stálá expozice, kde nejspíše budeme vystavovat horniny, mezi nimiž rozhodně nebude chybět ani takový uran. Vstup do štoly pak povede po dlouhých točitých schodech, na které bude možno vstoupit rovnou z této budovy," dodal starosta.

Obec Abertamy byla v dřívějších dobách proslulá svou těžbou stříbra, jenž zdejší bohaté žíly po celá staletí obyvatelům poskytovaly. Starý těžební důl se nachází v části Hřebečné, kde však byla kdysi obrovská naleziště cínu. Historie dolu sahá až do roku 1541. „Na konci štoly se nachází obrovský portál o velikosti sedmnáct krát dvaadvacet metrů, kde bychom chtěli promítat nějaké dokumenty o místní těžbě a o její rozsáhlé historii," doplnil Lakatoš.

Důl Mauritius v roce 1946.Důl Mauricius (též Mauritius), neboli Zadní Hengst fungoval od dob svého otevření bez přestávky celých tři sta let. Patří také k nejzachovalejším středověkým dolům v regionu. Jeho výjimečnost a unikátnost spočívá především v tom, v jakém skvělém stavu zůstal zachován.

„Pokud vše klapne a půjde i nadále podle plánu, mohli bychom již na přelomu léta a podzimu začít stavět a příští rok důl otevřít i pro veřejnost. Výhodou je, že se zde dá pracovat i přes zimu, protože v dole je permanentně konstantní teplota okolo sedmi stupňů. Během zimy pak chceme udělat výběrová řízení na zhotovitele projektu," dokončil starosta Lakatoš.