Karlovy Vary, Ťi-nan – Město oficiální standardní cestou projedná návrh města Ťi-nan [Jínán], které si dovolilo nabídnout Karlovým Varům partnerství. Sedmimilionová metropole je hlavním městem východočínské provincie Šan-tung. Představitelé města, vedení místostarostou Chaj-Po Čchangem, tak projevili zájem navázat bližší kulturní styky s Karlovými Vary.

„Ťi-nan je po staletí nazývaný ´městem 72 pramenů´, z nichž nejznámější jsou pramen Baotu, podle císaře dynastie Čchin ´první pramen světa´, a prameny napájené jezero Da-Ming neboli jezero Velkého blaha," uvedl mluvčí magistrátu Jan Kopál.

„Město má také kolem čtyřiceti univerzit a jedny z největších geotermálních zásob v Číně," informoval dále Jiří Klsák, náměstek primátora.

„Kdy a zda se partnerství ale uzavře, zatím nevíme. Město se staví k návrhu Ťi-nanu opatrně," doplnil Klsák.
Delegace čínského města Ťi-nan navštívila Karlovy Vary už 15. října.

Čínština

„Čínština je tónový jazyk. To znamená, že nezáleží jen na tom, jaké hlásky člověk vyslovuje, ale také jestli je vyslovuje tónem stoupajícím, rovným, klesavým, nebo klesavě-stoupavým, protože stejná slabika má v různých tónech naprosto jiný význam.
V tom případě se Ťi tedy čte klesavě-stoupajícím tónem [Jí] a nan stoupajícím [nán]," informoval mluvčí magistrátu Jan Kopál.