Jednání kraje a města ohledně dalšího osudu budovy Císařských lázní vyústilo v jasný cíl – společně lázně opravit. Hejtman kraje Josef Novotný a primátor Karlových Varů Werner Hauptmann také na toto téma vydali společné prohlášení.

„Rozhodně popíráme, že bychom měli s budovou jiné úmysly, než ji nechat opravit,“ konstatoval hejtman Novotný. „Nyní se snažíme získat peníze,“ dodal.
Podle města i kraje jsou Císařské lázně velmi významná budova, mimořádně spjatá s historií lázeňství nejen Karlových Varů, ale celého karlovarského regionu. „Jeho hodnota je rovněž dána vysokou architektonickou hodnotou i umístěním ve velmi exponované části památkově chráněného území světoznámého lázeňského města,“ shodují se primátor i hejtman.

Obě strany spolu v tomto roce jednaly a z těchto jednání jednoznačně vyplynula vůle společnými silami tuto budovu navrženou na prohlášení za Národní kulturní památku revitalizovat a tím vrátit zpět do plnohodnotného užívání obyvatelům Karlových Varů i kraje a také zahraničním návštěvníkům. „Vzhledem k našemu vlastnictví vyvíjíme v současné době enormní úsilí o získání potřebných finančních prostředků na revitalizaci tohoto výjimečného objektu,“ dodal hejtman Josef Novotný.

Město deklarovalo, že bude úsilí kraje dostupnými prostředky podporovat.