Na jejich rekonstrukci vyhlásil Karlovarský kraj veřejnou zakázku formou otevřeného řízení v nadlimitním režimu. Předpokládaná hodnota zakázky činí 483,9 milionu korun bez DPH. Nabídky budou podle hejtmanství hodnoceny podle ekonomické výhodnosti na základě nejnižší nabídkové ceny.

„Vyhlášení veřejné zakázky je pro nás velmi významný krok, kterým se výrazně posuneme k zahájení kompletní rekonstrukce Císařských lázní. Chceme památku opravit tak, jak je, bez toho, abychom zasahovali do její podoby. Lhůta pro podávání nabídek firem je stanovena na 45 dní,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Zadávací dokumentaci kraj poskytl ke kontrole ministerstvu kultury jako poskytovateli dotace 250 milionů korun a připomínky nemělo ani ministerstvo financí. „Kraj má na stavbu připraveno v rozpočtovém výhledu 200 milionů korun, spolufinancování Karlových Varů dosáhne 100 milionů korun. Průběh i financování stavebních prací budeme pečlivě kontrolovat,“ dodala hejtmanka.

Do hodnoty zakázky hlavní rekonstrukce kraj zahrnul již 70 procent restaurátorských prací, zbývajících 30 procent zadá, pokud získá finanční prostředky, prostřednictvím opce, tedy smlouvy se specifickými pravidly. V maximální možné míře budou zachovány a restaurovány původní prvky uměleckořemeslné a výtvarné výzdoby. Záměr počítá i s obnovou interiérů včetně dřevěných částí. Nové budou omítky a střešní krytina budovy.