Čeká Rašelinový pavilon, který je součástí Císařských lázní, demolice? S jeho zbouráním počítá projekt rekonstrukce objektu, který připravil Karlovarský kraj. Proti tomu se ovšem ostře postavilo sdružení Pražské fórum a také karlovarský magistrát.

Rašelinový pavilon je podle nich nedílnou součástí Císařských lázní. Ty ovšem byly v roce 2010 prohlášeny národní kulturní památkou a pouze vláda může tuto ochranu opět sejmout.

„Ministerstvo kultury už přesto protizákonně zahájilo správní řízení ve věci sejmutí památkové ochrany z Rašelinového pavilonu, který je nedílnou součástí národní kulturní památky Císařské lázně. Podle stavebně historických průzkumů je Rašelinový pavilon ojedinělou stavbou svého charakteru v Evropě. Pokud ministerstvo kultury toto správní řízení zahájilo, pak samo porušuje památkový zákon, což je naprosto absurdní,“ uvedla Alena Rybníčková, mluvčí Pražského fóra. Zdůraznila, že Císařské lázně i Rašelinový pavilon nesou stejné číslo popisné a stojí na stejném čísle pozemku. „Podzemím jsou oba objekty propojeny. To znamená, že se jedná o jednu stavbu,“ zdůraznila.

Náměstek karlovarského magistrátu Jiří Klsák je na slova opatrnější, přesto i město je podle něj proti zbourání pavilonu. „Necháváme si vypracovat analýzu, ovšem chceme, aby byl Rašelinový pavilon zachován a zůstal součástí rekonstrukce. O tom všem budeme s krajem ještě jednat,“ zdůraznil náměstek.

Kraj je ale opačného názoru a tvrdí, že pavilon je pouze kulturní památkou a úředníci ministerstva kultury, kteří připravují sejmutí jeho památkové ochrany, zákon neporušují.

„Budova přípravy rašeliny byla prohlášena za kulturní památku 3. května 1958 jako součást kulturní památky lázeňský dům Lázně I (Císařské lázně). Samotný objekt Císařských lázní bez objektu přípravy rašeliny byl prohlášen nařízením vlády 1. července 2010 za národní kulturní památku,“ uvedla Romana Nájemníková, krajská mluvčí.

Rozzloben je také hejtman Josef Novotný, který se ptá: „Přeje si vůbec město Karlovy Vary opravu Císařských lázní? Když kraj převzal Císařské lázně od města a zavázal se k jejich rekonstrukci, všichni jsme věřili v lepší časy. Vznikl smysluplný projekt, navíc se podařilo zajistit způsob jeho financování. Chtěl bych jen připomenout, že hovořím o investici za stovky milionů korun, která bude částečně krytá z evropských fondů. Ve chvíli, kdy je realizace projektu doslova „na spadnutí“, se s údivem dozvídám z médií z úst náměstka Klsáka informace o tom, že chce kraj zbourat někdejší přípravnu rašeliny v areálu lázní, čímž v podstatě zničí historickou hodnotu objektu zapsaného na seznamu národních kulturních památek,“ uvedl hejtman.
Dodal, že o odstranění této budovy rozhodl již v roce 2009 Odbor památkové péče a Stavební úřad magistrátu společně s Národním památkovým ústavem v Lokti.

„Zástupci těchto institucí však opomněli zákonnou povinnost požádat ministerstvo kultury o sejmutí památkové ochrany. Krajský úřad se tuto chybu v současné době snaží napravit,“ vysvětlil.