K tomuto kroku se kraj odhodlal po zjištění, že původní zadávací řízení nebylo vyhlášeno v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Což by mohlo výrazně ohrozit avizovanou finanční pomoc Ministerstva kultury, které přestavbu Císařských lázní přislíbilo podpořit 250 miliony korun. Žádná stížnost ale nepřišla a v pokračování přípravy obnovy objektu tak kraji už nic nebrání a lze vyhlásit vyhlásit soutěž novou.

"Ani jedna z firem, které se původního zadávacího řízení účastnily, nepodala proti zrušení soutěže v příslušné lhůtě žádnou námitku,“ uvedla hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová (ANO). Tu potěšil i bonus navíc, který přestavbu Císařských lázní definitivně posunul do reality. Od Stavebního úřadu v Karlových Varech obdrželo hejtmanství rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením, tedy stavební povolení. To nabude právní moci v tomto týdnu. „Jsem za to moc ráda, protože jsme nikdy nebyli tak blízko zahájení kompletní opravy. Máme stavební povolení na aktualizovanou projektovou dokumentaci, a to bez podmínek, jež by bránily pokračování příprav akce,“ uvedla hejtmanka.

Hejtmanka Jana Mračková Vildumetzová zdůraznila, že po celou dobu práce na podkladech ke změně stavby před jejím dokončením kraj vše konzultoval se zástupci orgánů památkové péče a připomínky byly zapracovávány do upravované projektové dokumentace. Finanční podporu na obnovu Císařských lázní také deklarovaly Karlovy Vary, a to ve výši sta milionů.

Pro letošek má v rozpočtu město připraveno 30 milionů. O opravě objektu se diskutuje dlouhá léta: „Od roku 2006 se mluvilo o tom, že je třeba chátrající památku opravit, ale nic se od té doby neudělalo. Proto věřím, že se nám nyní podaří s obnovou lázní začít. Práce bychom chtěli zahájit v letních měsících,“ upřesnila hejtmanka.

Na náročnou přestavbu bude dohlížet Andrej Chalupník, nově jmenovaný ředitel příspěvkové organizace Císařské lázně. Ten zvítězil ve výběrovém řízení a do funkce nastoupí 1. února. „Pracovní poměr je na dobu určitou, a to do doby ukončení rekonstrukce Císařských lázní, nejpozději však do 31. ledna. 2022,“ stojí v usnesení krajské rady. Alexandr Chalupník je diplomovaným technikem a vyhrál výběrové řízení, které kraj na tuto funkci vyhlásil loni 18. prosince

Do soutěže se přihlásili dva uchazeči, z nichž jeden nesplňoval předpoklad uveřejněný v inzerátu. Alexandr Chalupník absolvoval Vyšší odbornou školu České Budějovice, obor pozemní stavby. Pracoval na pozicích stavebního mistra, technologa, hlavního rozpočtáře a metrologa.

Od roku 2009 pracuje v krajské akciové společnosti Údržba silnic Karlovarského kraje jako vedoucí obchodního oddělení.