„Po téměř 20 letech konečně můžeme říct, že všechno pokračuje podle plánu a směřujeme k záchraně památky. Jde o velice náročnou zakázku, proto pečlivě průběžně kontrolujeme, jestli vše probíhá podle smlouvy se zhotovitelem. Zatím byl uzavřen jeden dodatek, kterým se povedlo snížit cenu díla o 100 tisíc korun, každý nový požadavek ze strany firem se velmi detailně kontroluje. Aktuálně řešíme i rozsah a provedení restaurátorských prací a opčních položek,“ uvedla exhejtmanka, nyní náměstkyně hejtmana Jana Mračková Vildumetzová (ANO).

Kompletní opravu včetně rozsáhlých restaurátorských prací provádí společenství firem pod názvem „Společnost Císařské lázně – Geosan Group – Metrostav“ za 828,8 milionu korun s DPH. „Jejich nabídka byla nejnižší, a tudíž vyhodnocena jako nejvýhodnější, protože jediným kritériem zadávacího řízení se stala nabídková cena. Do ní musel zhotovitel kromě splnění ostatních podmínek promítnout i případný nárůst inflace v době provádění prací,“ zdůraznila exhejtmanka.