„Hodnotící komise zvláštní prémií 10 000 korun ocenila tým ZŠ Konečná za nápad s praporky na psí exkrementy. Školáci vyrobili papírové vlaječky, kterými na trávníku v blízkosti své školy označili všechny psí hromádky, aby upozornili na chování majitelů psů," uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.

Soutěžící měli za úkol uklidit libovolné veřejné prostranství v Karlových Varech, provedený úklid zdokumentovat a zpracovat jeho prezentaci.

„Soutěž, která byla součástí ekologické kampaně Den Země, byla vypsána pro čtyři kategorie. A to mateřské školy, základní školy, střední školy a nepodnikající právnické osoby. Do hodnocení bylo zahrnuto deset prezentací, jejichž autoři naplnili předem stanovené podmínky, kategorie mateřských škol zůstala v letošním ročníku soutěže neobsazena," poznamenala Kyselá

Vítězové jednotlivých kategorií soutěže získávají finanční dar ve výši 10 tisíc korun.