„Svému účelu nesloužily, jejich majitelé je nevyužívali a neudržovali. Lokalita se v minulé době opakovaně stávala útočištěm zlodějů, vandalů a bezdomovců, jednotlivé části garáží byly rozebírány, čímž byla narušena jejich stabilita a staly se nebezpečnými, vznikaly zde černé skládky," vysvětlila Helena Kyselá, mluvčí magistrátu.

Likvidace opakovaných černých skládek stála město nemalé peníze, jen v posledních třech letech to bylo zhruba 1,5 milionu korun.

Garáže až na výjimky stály nebo stojí na pozemcích města. Vystavěny byly koncem osmdesátých let, částečně i jako náhrada za garáže, které ustoupily plánované výstavbě v lokalitě U Vysílače. Od počátku šlo ale o dočasné stavby. Tím, že jejich majitelé tyto stavby bezplatně převedli na město, zbavili se povinnosti uhradit náklady za demolici. „Celý proces trval zhruba čtyři roky a v podstatě ještě není zcela ukončen. Podařilo se nám ale získat natolik rozsáhlé a ucelené území, že již bylo možné přistoupit k realizaci demolice. Ta nyní probíhá na území o rozloze přes 20 tisíc metrů čtverečních a k zemi jdou čtyři stovky garáží," upřesnil náměstek primátora Petr Bursík (ODS).

Před zhruba čtyřmi lety, kdy se začala demolice plánovat, se odhadované náklady pohybovaly kolem osmi milionů korun. Opuštěné a nevyužívané stavby se ale stále častěji stávaly centrem zájmu vandalů a zlodějů, kteří postupně rozebírali a odváželi střechy, vrata i části zdiva.

„Z mnohých staveb už tak zbyla jen torza. Při tvorbě projektové dokumentace na demolici byly náklady spočítány na 5,5 milionu bez DPH. Konečná cena vzešlá z výběrového řízení je 1,3 milionu bez DPH. V této ceně je nejen samotná demolice, ale také likvidace veškerého odpadu. Zhotovitelem je karlovarská firma Zistav," doplnila mluvčí.

Demolice se ovšem nedotkne několika řad garáží na soukromých pozemcích v přední části areálu. Zde bude město provádět pravidelný úklid v rámci údržby celého území.

V lokalitě, kde bourání objektů probíhá, muselo prozatím zůstat torzo jedné garáže, která je v současné době v exekuci. Její majitel ji tedy nemohl převést na město, proto nemohla být zbourána.

„Tato lokalita je jednou z mála posledních, které město může nabídnout případným investorům k nějaké malé ekologické výrobě. Budeme tedy formou pobídky hledat případné zájemce. Jsme připraveni pozemky náležitě připravit, tedy zasíťovat a rozšířit místní komunikaci. Mou představou je, že by zde mohla probíhat drobná výroba IT součástek počítačových myší, klávesnic a podobně. Je to naprosto nenáročná a ekologická výroba, která by tuto lokalitu nezatížila a byla by významným přínosem," uvedl náměstek Bursík.