Zastupitelský klub ČSSD zvolil nového předsedu klubu zastupitelů. Dlouholetého předsedu Martina Zemana téměř po dvanácti letech vystřídal Richard Ullisch, který nebyl členem minulého Zastupitelstva města Karlovy Vary a není ani spojován s žádnými kontroverzními kauzami.

Jeho prioritou je posílení demokratických principů, transparentní radnice, nové pracovní příležitosti pro občany Karlových Varů . „Mým dlouholetým cílem je kvalitní vzdělání občanů města a snaha udržet tyto občany ve městě a zajistit tak jeho efektivní rozvoj,“ uvedl. Nový předseda klubu zastupitelů za ČSSD nechce zapomínat ani na tak potřebné sociální služby. „Sociální demokracie musí být nositelem sociálních jistot pro občany tohoto města,“ prohlásil Richard Ullisch.

Richard Ullisch vystudoval vysokou školu se zaměřením na obchod a marketing. Je zaměstnán jako obchodní ředitel sklárny Moser, hovoří plynně anglicky a německy.