Místo rychlého schválení žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu (ROP) nastala na ostrovském zastupitelstvu dlouhá slovní přestřelka. Té se zúčastnili i obyvatelé, kteří chtěli zastavit rekonstrukci vnitrobloku ulic Holasova, Masarykova a Seifertova, kvůli čtyřem parkovacím místům.

„Nechceme dopravu mezi domy. Podle projektu by nám před domem vznikla čtyři parkovací místa a tím by se zvýšila doprava. Žijí zde mladé rodiny s dětmi a pro ně by to bylo nebezpečné," argumentovali zástupci Holasovy ulice. Už v současné době si však tudy někteří řidiči zkracují cestu na Krušnohorskou ulici.

„Kdybychom věděli o projektu předem, bylo by nás tu více. Máme byty v osobním vlastnictví a nechceme, aby se nám pod okny ložnic zvýšil objem dopravy," vysvětlovali lidé z Holasovy dále.

„Kdybyste se chtěli dostat k informacím, tak se k nim dostanete. Nyní chcete svými argumenty strhnout celý projekt? Rekonstrukcí se vám zlepší život, ne naopak," pustil se do rozpravy zastupitel Zdeněk Mareš (KSČM).

„Jedná se o poslední výzvy do ROPu, čas je pouze do konce září. Máte ve svých rukou celý vnitroblok," přidal se starosta Pavel Čekan (ČSSD). Do diskuze se přihlásil i zastupitel Jan Bureš (ODS). „Dvacet let to vydrželo, tak proč to nejde teď? Do půl roku by mohla být vytvořena nová studie, která by tento problém vyřešila. Nebál bych se toho, že nebudou vypsány další dotační tituly," řekl Bureš.

V tu dobu se už na zastupitelstvu začalo přemýšlet a přepočítávat, pro případ, kdyby se povedlo tuto revitalizaci vnitrobloku vytáhnout z balíku podobných žádostí o dotaci z ROPu.

Jednotlivé revitalizace vnitrobloků totiž byly zastupitelstvu předloženy v jednom velkém balíku, ve kterém se žádalo o částku 45,5 milionu korun z dotačního titulu ROP. Jen projekt Holasova by spolkl jedenáct milionů korun.

Ve hře tak byly dva návrhy, a to vyškrtnout rekonstrukci ulic Holasova, Masarykova a Seifertova, či ji schválit. Padl i návrh, aby nově vzniklá čtyři parkovací místa byla vyhrazena jen pro invalidy. „Značením se to dá vyřešit," potvrdil zástupce velitele městské policie Ladislav Martínek.

Návrh na vyřazení projektu na revitalizaci vnitrobloku ze žádostí o dotaci z ROPu nakonec neprošel, a byl schválen v původním znění. „V rámci možností uděláme změny, abychom vyšli občanům vstříc," řekl po hlasování obyvatelům Čekan.