Po komunálních volbách v Ostrově disponují nadpoloviční většinou 12 hlasů v jednadvacetičleném zastupitelstvu. Součástí Memoranda je také závazek, že strany nebudou jednat samostatně s dalšími politickými subjekty o případné koalici. Také se zavázaly, že budou spolupracovat na sestavení programových priorit koalice, které budou přílohou koaliční smlouvy. Co se týče obsazení pozic ve vedení města, bude post starosty obsazen nominantem ODS a hnutí ANO 2011 a Ostrováci.cz budou mít po jednom místostarostovi.

„S většinou těchto lidí jsme spolupracovali v minulém období v opozici i v koalici. Spolupráce to byla velmi dobrá. Vždycky jsme se mohli jeden na druhého spolehnout a vždy platilo dané slovo. Proto je více než logické, že jsme se hned po volbách dohodli, že budeme v této společné spolupráci pokračovat,“ řekl lídr ODS Jan Bureš.

Nejdůležitější problémy města všechny strany dobře znají, protože většina zastupitelů již má zkušenosti z předchozích volebních období. „Dívali jsme se na jednotlivé programy našich stran a máme mezi sebou největší shodu. Tato koalice dává záruku splnění našeho programu. Proto byl náš postup vcelku jasný,“ uvedla lídryně hnutí ANO 2011 Jitka Samáková.

Nyní začnou pracovat expertní týmy jednotlivých stran a hnutí, které mají za úkol připravit závazné programové body budoucí koalice. “Chtěli bychom s těmito prioritami seznámit i ostatní politické subjekty v ostrovském zastupitelstvu a probrat, zda by je chtěli doplnit o svoje. Věřím, že nám všem jde o město a jeho prospěch,“ poznamenal za Hnutí Ostrováci.cz Marek Poledníček.

Podle současného starosty a lídra ČSSD Josefa Železného je na co navazovat. Někteří z podepsaných zastupitelů působí v končícím vedení města. „Jsou rozjeté a připravené projekty, které chceme dotáhnout do konce, například výstavba nové tělocvičny u Základní školy J. V. Myslbeka. Ale také chceme začít připravovat a pak i realizovat projekty nové. Například problém s nájemními byty v Ostrově. Chceme také i nadále rozvíjet přeshraniční spolupráci zvláště s partnerskými městy,“ dodal Železný.

Volby v Ostrově vyhrálo Hnutí za harmonický rozvoj obcí a měst s lídrem Pavlem Čekanem, které získalo pět mandátů. Na sestavení koalice ale nemělo partnery, s nimiž by dalo dohromady nadpoloviční většinu v zastupitelstvu.