V současnosti je most v havarijním stavu a jeho oprava již není možná. Proto Místní akční skupina Sokolovsko, jejímž členem je i vlastník mostu, město Přebuz, požádala kraj o dotaci na pořízení projektové dokumentace obnovy mostní konstrukce.

„Most u Přebuzi je důležitá spojnice, kterou velmi často využívají cyklisté, turisté a v zimě je součástí lyžařské běžecké trasy. Současné provizorní zajištění mostu nic neřeší, protože se konstrukce může kdykoliv zbortit, navíc její stav neumožňuje průjezd rolby, ale ani hasičů nebo záchranářů. Proto Rada kraje souhlasila s poskytnutím dotace ve výši 210 tisíc korun na pořízení projektové dokumentace.  Starý most se tak nahradí novým, který bude pro všechny bezpečný,“ vysvětlil uvolněný krajský zastupitel Pavel Čekan. Dotaci ještě musí schválit krajské zastupitelstvo.

Hotel Thermal po modernizaci.
Rukopis architektů Machoninových se v přestavbě Thermalu ztratil, míní vnučka

Město Přebuz se snažilo získat dotaci už od roku 2019, ale kraj tehdy neměl volné finanční prostředky. Nyní budou z krajské dotace hrazeny nezbytné průzkumy, projektové práce a činnost pro zajištění stavebního povolení.

Zdroj: Krajský úřad Karlovarského kraje