„Již v roce 2012 jsme navrhli cyklistickou dopravní síť pro centrum Karlových Varů, která by se napojovala na existující cyklostezky na okraji města," uvedl Jan Nedvěd, člen o. s. Pro Vary. Navržený cyklogenerel má pomoci s regulací dopravy v centru. Spousta řidičů mnohdy ignoruje také zákazy vjezdu. „Magistrát města se už v roce 2012 zavázal k naplňování cyklogenerelu. Projekt obsahuje téměř 25 kilometrů cyklopruhů a stezek, ale za ty tři roky z toho město realizovalo jen několik set metrů," dodal Nedvěd. První letošní cyklojízda bude tak o šíření osvěty o této problematice. „Dříve byl provoz v ulici Zahradní pro cyklisty v obou směrech. Pak se tu vybudovalo v jednom směru parkoviště a byla dodána značka Cyklisto, sesedni z kola. Problémem pro chodce a cyklisty ve městě je také ignorování zákazů vjezdu," dokončil Nedvěd.

Magistrát ovšem plánuje další kroky, jak omezit intenzitu dopravy v centru. „V plánu je dále omezení provozu v Divadelní ulici, a to podobnou úpravou provozu jako na Zámeckém vrchu. Pokoušíme se prosadit legislativní změnu, která umožní městu skutečně regulovat vjezd do lázeňského území omezením provozu a ne pouhým zpoplatněním vjezdu. K regulaci automobilové dopravy zásadním způsobem přispěje postupné vybudování sítě záchytných parkovišť," uvedla mluvčí magistrátu Helena Kyselá.