„Cyklostezka je již projekčně připravena a na stavbu bylo vydáno stavební povolení. V případě, že dotace z programu Podpora rozvoje hospodářsky slabých a strukturálně postižených regionů bude přidělena, bude cyklostezka zrealizována ještě v roce 2010,“ uvedla Alexandra Fürbachová, vedoucí odboru rozvoje a územního plánování ostrovské radnice.

Celkové náklady na vybudování cyklostezky činí přibližně sedm milionů. Ostrov zažádal o dotaci ve výši cca 4,3 milionu korun.

„Tato cyklostezka by měla propojit severní okraj města Ostrova z ulice U Nemocnice přes areál Boreckých rybníků s cyklistickou stezkou Ostrov – Dolní Žďár – Květnová. Cyklostezka je určena pro pěší i pro cyklisty. Část od ulice U Nemocnice kolem pekárny po hráz rybníka Velký Borek je navržena se smíšeným provozem jako obytná zóna. Dále vede, už jako cyklostezka, přes rekreační lokalitu Boreckých rybníků, která se v současné době upravuje na lesopark,“ vysvětlila Fürbachová.

Následně se cyklostezka napojuje na stávající cyklostezku do Květnové. Na části přes Borecké rybníky již je vyloučen provoz motorových vozidel, kromě vozidel údržby Boreckých rybníků. Celková délka cyklostezky od ulice U Nemocnice po napojení na stávající cyklostezku do Květnové činí 1,24 kilometru. Její povrch je v celé délce navržen jako živičný.

„Cyklostezka může být tedy využívána i bruslaři. Stane se součástí systému cyklostezek vedoucích okolo města Ostrova, které zároveň spojují okolní obce se spádovou obcí a také sítě již existujících regionálních cyklotras,“ doplnila vedoucí odboru rozvoje a územního plánování ostrovské radnice.