„Jednotlivé trasy GOEtrailu jsou podle náročnosti označeny stejně jako sjezdovky, tedy od modré po černou. Na modrou trasu se mohou vydat i průměrně zdatní cyklisté, protože se vyhýbá náročným překážkám a zatáčkám. Naopak na černou si troufnou opravdu ti nejlepší, protože nabídne ten správný adrenalinový zážitek,“ popisuje trasu radní Petr Bursík, který stál u zrodu myšlenky postavit sjezd pro horská kola v karlovarských lázeňských lesích, a zvýšit tak atraktivitu lokality pro aktivní sportovce.

Od vybudování trasy si lesníci slibují také omezení nelegálních sjezdů v okolí Goethovy vyhlídky. „Pro nás bylo důležité vyhnout se při stavbě nejcennějším porostům a využít přirozenou morfologii terénu s ohledem na minimalizaci zásahu do přírodního celku lesa,“ říká Stanislav Dvořák, ředitel LLPKV. Výstavba proto byla prováděna k přírodě šetrným způsobem s maximálním důrazem na využití místních zdrojů, kamene, dříví a zeminy, z bezprostředního lesního okolí.

„Od trati jsme si slibovali redukci vzniku nelegálních trailových tras, které bikeři spontánně vytvářejí na území lázeňských lesů. Ty přispívají k ničení přirozeného zmlazení a ohrožení chráněné přírody v přiléhající přírodní rezervaci Karlův hvozd. Vybudováním oficiální a pro cyklisty atraktivní trasy chceme minimalizovat riziko vzniku sjezdů mimo vyhrazená místa a přispět k soustředění sportovců na jednu stezku,“ dodává ředitel.

Doprovodný program bude zajímavý i pro rekreační jezdce, kteří se v cykloškole seznámí s povinným vybavením pro trail, ale i se zásadami jízdy na náročných sjezdech. „V poledne vystoupí s přednáškou o bezpečnosti Horská záchranná služba, po celý den bude možné seznámit se s nejmodernějším vybavením pro cyklistiku a nechat si udělat servis kola zdarma,“ uvádí Dvořák.

Zábava bude připravena také pro nejmenší děti. Dopravu na začátek trasy zajistí autobusy jak pro návštěvníky bez kol, tak pro cyklisty. Vjezd automobilům ke Goethově vyhlídce nebude umožněn.