Řešení dlouholetého sporu ohledně dědického práva na objekty Karla Eugena Czernina má první jasnější výsledky. Zastupitelstvo Karlovarského kraje má předat velichovský zámeček na konci dubna, pokud se nic nezmění. V jednání jsou však i dědická práva na další objekty a pozemky.

Dlouholetý spor o vlastnictví stavení a pozemků v Karlovarském kraji započal už v roce 1996 otec současného dědice Rudolf Czernin, po jehož smrti v roce 2004 získal právoplatná dědická práva jeho syn. „Vrácení velichovského zámečku zpět panu Czerninovi by se nás moc netýkalo, protože se jedná o majetek Karlovarského kraje, a ne naší obce,“ podotýká starostka Velichova Markéta Moravcová.

V jednání jsou ovšem i další stavení a pozemky, které kdysi spadaly do vlastnictví této rodiny. Té byl původní majetek zkonfiskován na základě prezidentských dekretů. Karel Eugen Czernin by mohl v budoucnu zdědit například i prostory hospody U Lípy, hasičskou zbrojnici a dalších bezmála čtyřicet pozemků, z nichž některé se nacházejí už v prostorách vojenského újezdu Hradiště.

„Uvidíme, co se bude dále dít a jaké bude jednání o dohodě. Teprve pak se pozná, jak to dopadne,“ říká starostka, která doufá, že zbylé objekty majitele nezmění.

„U pana Karla Eugena Czernina nepřichází v úvahu, že by některý z případných znovu nabytých majetků chtěl prodat. Členové jeho rodiny jej shromažďovali po celé generace, a i když momentálně neví, jak jej využije, bude se snažit najít způsob, jak zde co nejlépe a nejefektivněji hospodařit,“ říká jeho právní zástupce Petr Haluza.

„Myslím si, že pokud bude Karlu Eugenu Czerninovi vráceno něco dalšího z dřívějšího majetku jeho rodiny, bude to pro místní oblast jistě velmi pozitivní krok. Bude-li někdo chtít v těchto prostorách dále podnikat nebo přijde s novým a zajímavým podnikatelským záměrem, pan Czernin bude jedině rád, že najde pro objekty využití,“ dodal Haluza.

Karlovarský kraj o vlastnictví velichovského zámečku spolu s přilehlými prostranstvími přijde. Ukáže jen čas,  zda bude v obci Velichov vráceno něco dalšího.

Minulost zámečku? Byl to dětský domov

V minulosti byl velichovský zámeček například využíván jako prostory ostrovského dětského domova. V začátcích fungování tohoto dětského domova byl využíván pro pobyt řeckých dětí vyrůstajících bez domova. A až někdy kolem roku 1948 začal být zámeček využíván i dětmi z Československa.

Samotné dějiny zámečku pak sahají ještě dále. Zatím posledním ze soukromých majitelů před zřízením dětského domova byla Josefína Czerninová.

Není známo, jak rodina k zámku přišla, byl jí však zabaven na základě Benešových dekretů v roce 1945. Po úplném přestěhování dětského domova do Ostrova byly prostory i přilehlý areál zámečku v roce 1994 nadobro opuštěny. Od tohoto roku velichovský zámeček chátrá.

Lepší osud zámeček možná potká v brzké budoucnosti, kdy bude Karlovarským krajem vrácen společně s přilehlými pozemky zpět Czerninovým.

(hni)