Dalovice jsou napojeny na páteřní cyklotrasu vedoucí podél řeky Ohře z Chebu do Karlových Varů. „Podařilo se nám získat peníze z programu Integrovaného regionálního operačního programu, a můžeme tak propojit Dalovice s naší spádovou obcí Lesov,“ vysvětlil starosta Sadova Eduard Frisch. Cyklostezka bude dokončena ještě v letošním roce a bude končit u nového sportoviště, které obec vybudovala v loňském roce. „Máme nové hřiště na malou kopanou a tenisové kurty. A právě sem bychom měli novou cyklostezku dovést,“ doplnil starosta Sadova, který už nyní plánuje rozvoj další spádové obce Bor. Tam by měl být v příštím roce postaven chodník, procházející celou obcí. „Musíme ale opět vymyslet, z jakých dotačních peněz tuto stavbu zafinancujeme,“ dodal Eduard Frisch.