Další čtyři projekty z Karlovarského kraje získají peníze z programu přeshraniční spolupráce. Rozhodli o tom členové Monitorovacího výboru programu Cíl Česká republika - Svobodný stát Sasko na svém zasedání počátkem prosince v Dubí u Teplic.

„Karlovarský kraj předložil celkem 5 žádostí o dotaci, z čehož úspěšné byly 4 projektové záměry. Libereckému kraji byl naplánován 1 projektový záměr a Ústeckému kraji 2 projekty,“ uvedla Jana Pavlíková, mluvčí krajského úřadu.

Prvním schváleným projektem je „Překračování hranic – Nové cesty mezi zeměmi“.

„Projekt je výzkumného charakteru a má za cíl posílit přeshraniční spolupráci v oblasti poznání historického vývoje regionu. V rámci schváleného projektu se budou pořádat konference, studijní cesty, výstava a vzniknou dvě disertace. Na projekt bylo schváleno téměř 177 tisíc eur z ERDF,“ doplnila krajská mluvčí.

V druhé prioritní ose, nesoucí název „Rozvoj hospodářství a cestovního ruchu“, byly partnerům z Karlovarského kraje schváleny tři projekty.
První projekt „Stříbrná stezka – Silberstrasse – 1. Investiční etapa“ je zaměřen na přilákání turistů do oblastí se společnou historií hornictví. „Obsahem projektového záměru je zatraktivnění míst, která souvisí s tematikou hornictví,“ konstatovala mluvčí.

Ve městě Jáchymov se opraví jedna část Hornického náměstí, v Ostrově bude vytvořena expozice o hornictví, a tím dojde i k úpravám místností na šlikovském zámku. Boží Dar zpřístupní štolu, která se nachází v blízkosti obce, a osada Suchá vytvoří informační centrum. Českým partnerům bylo schváleno 1, 3 milionu eur z ERDF.

Druhý projektový záměr „Park zážitků Bad Elster – Aš“ je zaměřen na revitalizaci parků. V Aši dojde k rekonstrukci bývalého letního kina v parku Sady Míru. Bývalé letní kino bude přebudováno na místo pro setkávání, kde se budou konat česko-německé aktivity, například koncerty dětí ze škol, školek, výstavy, soutěže a podobně. Dále dojde k samotným parkovým úpravám, instalováno bude nové veřejné osvětlení a pořízen kamerový systém do parku. „Na projekt bylo pro české partnery vyčleněno téměř 850 tisíc eur z ERDF,“ doplnila Pavlíková.

Třetí projekt je také investičního charakteru a nese název „Sousedé na společné cestě bez hranic“. Hranice u Aše zrekonstruují část náměstí před radnicí a vznikne nová naučná stezka hraničních kamenů. Stezka bude na českém území 9,5 kilometru dlouhá.
Pro českou stranu projektu bylo vyhrazeno více než 451 tisíc eur z ERDF.