V posledních letech tam vyrostlo mnoho nových rodinných domů, rozšíření výstavby už ovšem vedení obce neplánuje.

„Ze schváleného územního plánu z roku 2015 vzešla koncepce na výstavbu, která počítala se 60 rodinnými domy. To nám stačí, více už se rozrůstat nechceme. Chceme si ponechat typický ráz obce, k němuž patří i její okolí s tradičním rozdělením radiálních mezí, tedy původními hranicemi mezi poli a loukami,“ vysvětluje starostka Andělské Hory Miloslava Křimská.

Zájemci o výstavbu přitom jsou, ale její rozvoj není prioritou. „Máme tu chráněnou krajinnou oblast či Naturu. Současná tvář obce je náš genius loci, který si chceme ochránit,“ konstatuje starostka. Andělská Hora má na rozdíl od jiných obcí navíc výhodu, nehrnou se sem totiž developeři a investoři průmyslových zón. Obec tak může pokračovat ve své ideji a snaze jít cestou spíše agroturistiky.

„Chceme tak například revitalizovat prostranství u dolního kostela Nejsvětější Trojice a nedalekého rybníka. Plánujeme tu tůně, sítě stezek, parčík, kde bude posezení z kamene. Všechno má být přírodní. Díky tomu zde vznikne relaxační místo s výhledem na hrad,“ nastiňuje starostka. Součástí plánu je také parkoviště, a to rovněž přírodní. „Na projektu už pracujeme. Trochu jsme se ovšem zpozdili kvůli pandemii,“ dodává starostka Andělské Hory s tím, že náklady na akci budou velké.

Obec proto doufá, že na ni získá dotaci.